15. obrila srečanje s Panontinijem_Mercoledì incontro con Panontin

Okuole dvejstega obrila bo deželni odbor, bo regionalna gjunta sparjela dokončno sliko novih kamunskih zvez, ki se bojo rodile v sklopu reforme lokalnih avtonomij v Furlaniji Julijski krajini. Hlietu bojo tele unije, ki jim pravijo Uti, prevzele skor vse kompetence, ki jih donašnji dan imajo kamuni. Deželni odbor je Nediške doline spravu v čedajsko unijo, ki gre do Manzana in Pavie di Udine, Terske doline v čentarsko unijo, ki gre do Tricesima in Reane, Rezijo in Kanalsko dolino pa v guminsko unijo. Vičin šindakam nie useč, de so beneške gorske kamune dali kupe s laškimi kamuni v ravnici, saj so teli buj veliki in bi na vsien komandierali. Tuole bojo poviedali deželnemu odborniku, regionalnemu ašešorju za lokalne avtonomije, ki je Paolo Panontin, na srečanju, ki bo v sriedo 15. obrila v Sauodnji ob 8. uri zvičer v polikunkcionalni dvorani v šuolskim hramu. Škoda pa beneški kamuni nieso adne same pameti. Dreka, Sriednje in Sauodnja so za Unijo, ki bi zaobiemala komune goske skupnosti Ter, Nediža in Barda; Bardo in Tipana so za čentarsko unijo; Garmak, Podbuniesac, Svet Lienart in Špietar so podpisale priziv na Deželno upravno sodišče, rikorš na Tar, naj arzveljavi reformo pa nieso dali alternative. Tudi Dreka je podpisala priziu pa ima jasno pamet za beneško unijo.

Intorno al 20 aprile la giunta regionale deciderà le sorti delle nuove unioni dei Comuni. Per quanto riguarda la Slavia, ciò che si prospetta è l’accorpamento ai Comuni più grandi, cosa che spaventa qualcuno degli amministratori di questo territorio, perché vorrebbe dire l’esclusione dei piccoli Comuni dalle decisioni più importanti. Per discutere del nuovo assetto, mercoledì 15 aprile alle 20 nella sala polifunzionale nella scuola di Savogna, si terrà un incontro con l’aassessore per le autonomie locali Paolo Panontin.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp