14 Febbraio 2020 / 14. februar 2020

130 let za kobariške gasilce
130 anni per i pompieri di Caporetto

Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid v letošnjem letu obeležuje 130-letnico neprekinjenega delovanja. Kot se za obletnico spodobi, si je skupina članov zadala nalogo ter izdelala svetlobni napis »130 let«, ki na stolpu že oznanja slavnostno leto.

Jubilej bodo ovekovečili s številnimi dogodki, ki se bodo odvijali skozi celo leto.

Konec meseca februarja bo potekal slavnostni občni zbor, nato nadaljujejo v mesecu juniju s pohodom na Krn, v septembru sledi večja gasilska reševalna vaja.

Sklepna dejanja pa se bodo odvila v mesecu oktobru, ko bo predstavljena obsežna kronika prostovoljnega gasilskega društva Kobarid, leto pa bodo zaključili s slavnostnim dogodkom, s podelitvijo priznanj kamor bodo povabili tudi goste iz tujine ter vrh slovenskega gasilstva.

Kobariški gasilci v društvu kot posebno znamenitost hranijo italijansko vojaško vozilo iz prve svetovne vojne Fiat 15 TER, ki je po koncu vojne služilo gasilskim enotam. Ime je dobilo po znanem italijanskem generalu Cadorni in je bilo v redni uporabi do leta 1960.

Od takrat so zanj skrbeli kobariški gasilci, ki pa so se lani, ko je vozilo dopolnilo 108 let odločili, da ga prepustijo profesionalnim rokam podjetja Ekoen iz Zasavja, ki se ukvarja z obnovo starodobnikov. Ko bo vozilo obnovljeno, bo razstavljeno v steklenem mobilnem paviljonu v bližini obstoječe stavbe gasilskega doma in bo na ogled vsem obiskovalcem.

Okvirno 30.000 evrov za obnovo so v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom zagotovili v okviru strateškega projekta WALKofPEACE, ki ga vsebinsko koordinira Fundacija Poti miru v Posočju.

Il Corpo pompieri volontari di Kobarid (Caporetto) festeggia 130 anni d’attività senza interruzioni. I festeggiamenti si protrarrano per tutto l’anno con diverse iniziative. Sulla casa del sodalizio già campeggia una scritta luminosa che ricorda la ricorrenza; a febbraio si svolgerà una solenne assemblea generale; a giugno una camminata sul monte Krn; a settembre una grande esercitazione.  A ottobre, invece, sarà presentata una cronaca dell’attività del Corpo pompieri, mentre verso la fine dell’anno si svolgerà una manifestazione solenne, col conferimento di riconoscimenti alla presenza di ospiti esteri e dei vertici del mondo pompieristico volontario sloveno.

I pompieri di Kobarid custodiscono ancora un mezzo militare risalente alla prima guerra mondiale, una Fiat 15 Ter, passata alle necessità dei pompieri al termine del conflitto e battezzata Cadorna. Ha 108 anni ed è stata in uso fino al 1960. A restaurarla per la sua esposizione sarà l’azienda Ekoen di Zasavje. Allo scopo circa 30.000 euro sono stati stanziati, in collaborazione col centro di sviluppo Posoški razvojni center, nell’ambito del progetto strategico WALKof PEACE, coordinato dalla Fundacija Poti miru.