Viden, poimenovanje po Blanchiniju_Udine, intitolazione a don Blanchini

Eugenio Blanchini

Miesac marč je v znamenju hvalevriednega beneškega duhovnika Eugenija Blanchinija. V pandiejak, 7. marča, je bla oblietnica rojstva (1863) in v petak, 11. marča, pa oblietnica smarti (1921). V saboto, 26. marča, ob 11. uri bo pa v Vidnu slovesnost o poimenovanju po g. Blanchiniju zelene povaršine (area verde) z igrali za otroke v ulici Fermo Solari.

Beneški duhovnik je skor celo duhovniško življenje služu v Vidnu in ga je kamun furlanskega glavnega miesta počastiu ob stuolietnici smarti. Odločitev je sparjeu občinski odbor na predlog komisije za toponomastiko. Prošnjo je nardilo združenje don Eugenio Blanchini, botar je biu pa občinski svetnik slovenskih korenin Giovanni Marsico. Takuo da bo ime Blankinija ob msgr. Ivanu Trinku živelo v miestni toponomastiki.

Videnska univerza pa še nie odguorila na predlog fare Svetega Jurija velikega (San Giorgio Maggiore), kjer je biu g. Blanchini famoštar, naj po zaslužnem beneškem duhovniku poimenujejo sedež fakultete za izobraževanje v primarnih šuolah, kjer je bila do lieta 1990 tehnična šuola ustanovljena od g. Blanchinija in natuo po njim imenovana.

Lani so se ob stuolietnici smarti g. Blanchinija zmisnili z dviema iniciativama v Benečiji in Vidnu.

Par sveti maši po slovensko 27. novemberja v Špietru, sta msgr. Marino Qualizza in prof. Igor Jelen poviedala, de Benečija muora biti ponosna na svojega sina duhovnika, ki se je pod geslom »kristjanska povezanost in racionalno dielo« v težkih cajtah na koncu XIX. in začetku XX. stuolietja z vsiemi močmi prizadevu, de bi izbuojšu življenje te buj ubuogih in zapuščenih ljudi. Naša skupnost se muora zavedati svojega velikega rojaka in ceniti njega dielo na socialnem, kulturnem in šuolskem sektorju v Vidnu in celi Furlaniji, ne de bi pozabu na rojstno zemljo, ki jo je nimar ljubu, tudi če je puno liet služu deleč od nje.

V sriedo, 15. dičemberja, je biu v videnski cierkvi Svetega Jurija velikega v Vidnu posvet o živlenju in delu g. Blanchinija, ki so ga kupe parpravili združenje don Eugenio Blanchini, fara in knjižnica videnskega semenišča. Guorili so famoštar g. Angelo Favretto, Alessio Persic, Giorgio Banchig in Igor Jelen. Prebrali so tudi referat msgr. Sandra Piussija.

Gaspuod Blanchini se je rodiu 7. marča 1863 v Bijačah, v kamunu Tarčet (sada Podbuniesac), in je biu posvečen v duhovnika lieta 1885. Narpriet je služu ku kaplan v Benečiji (v Montenarah, Arbečuin par Štuoblanku), natuo je šu v Laške. Biu je kaplan v S. Maria la Longa, natuo v Vidnu vicedirektor zavoda Tomadini in od lieta 1899 famoštar Sv. Jurija.

L’area verde che gli sarà intitolata/Zelena površina, ki jo bodo poimenovali po njem

Sabato 26 marzo alle 11.00 si svolgerà la cerimonia di intitolazione a don Eugenio Blanchini dell’area verde di via Fermo Solari a Udine. Infatti, nel centenario della morte, l’anno scorso il Comune di Udine, con deliberazione della giunta municipale dopo l’approvazione nella commissione per la toponomastica, presieduta dall’assessore Alessandro Ciani, ha accolto la proposta dell’associazione don Eugenio Blanchini su interessamento del consigliere comunale Giovanni Marsico. Così il benemerito sacerdote entra a far parte della toponomastica cittadina, come il confratello e coetaneo mons. Ivan Trinko e il prof. Francesco Musoni.

Così si legge nella deliberazione della giunta udinese: «Don Eugenio Blanchini nacque nel comune di Pulfero nel 1863. Consacrato sacerdote nel 1885, dopo alcuni anni di servizio nelle Valli del Natisone, fu trasferito a Udine, dove operò nell’orfanotrofio Tomadini e dal 1899, come parroco di San Giorgio Maggiore, un rione cittadino abitato prevalentemente da ceti sociali indigenti. Per aiutare i suoi parrocchiani, iniziò a diffondere moderni criteri di coltivazione, pubblicando libri sul metodo Solari, sulle latterie sociali e sulle associazioni dei lavoratori. Nel 1903 fondò a Udine la prima Cassa di risparmio e prestito dei lavoratori».

«Operò molto anche nel settore dell’emigrazione: fu cofondatore del Segretariato del popolo (1901), tra i missionari degli emigranti istituì la Società di San Raffaele; più volte egli stesso visitò gli emigranti in Slovenia, Austria e Baviera e istituì per loro uffici specifici. Diede alle stampe tre pubblicazioni sulle problematiche migratorie».

«Grande fu il suo impegno per l’educazione dei ragazzi abbandonati. Fondò ricreatori maschili e femminili frequentati da centinaia di giovani da tutta la città e una scuola professionale per ragazze, che dopo la sua morte fu intitolata a lui. Rimase sempre legato alla sua terra e ai confratelli sloveni».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp