Veliko zanimanje za slovenski jezik_Grande interesse per lo sloveno

Zanimanje za slovenski jezik v Benečiji, Kanalski dolini, Vidnu in cieli Furlaniji je veliko. Tuole kaže število vpisanih na tečajih slovenščine, ki potekajo v Vidnu, v Špietru in po internetu iz Kanalske doline. Po dvieh lietih, ki so bli zaradi Covida tečaji omejeni, lietos se jih lahko parpravi normalno. A je tistih, ki se ucé slovenskega jezika puno vič ku pred pandemijo.

Na tečaju za odrasle v Vidnu je tarkaj vpisanih, de so lietos muorli napraviti dvie skupine. In se prijave dokladajo iz tiedna v tiedan, takuo de sada mislijo na trečjo skupino. Tečaj, ki je začeu v pandiejak, 3. otuberja, bo šu naprej do konca maja ob pandiejkah med 18.30 in 20. uro v prestorah fare Svetega Kvirina v ulici Gemona, se pravi sred miesta.

Učenje slovenskega jezika v furlanski prestolnici ima že dugo tradicijo, sa’ predstavlja nadaljevanje iniciative, ki se je rodila v okviru kamunskega projektaIntercultura, ki ga je izmislu in peju naprej, v lietih ko je biu šindih Furio Honsell, nekdanji kamunski mož slovenskih korenin Mario Canciani. Lieta 2018 pa je sedanja kamunska administracion odpoviedala podpuoro iniciativi in je tečaj prevzelo združenj Blanchini s svojo skupino Svetega Hieronima- Slovenci v Vidnu.Le tista skupina peje naprej že deveto lieto tudi dejavnosti po slovensko za predšuolske otroke (od drugega do šestega lieta starosti) in osnovnošolce. Učita vzgojteljica in učiteljica iz Slovenije. Oba otroška tečaja sta začela že 12. šetemberja in puojdeta naprej do konca šuolskega lieta. Sta vsak pandiejak med 16.30 in 18. uro. Po tečaju imajo otroci še gledališko delavnico, par kateri se uče recitirati za teater. Dejavnosti se lahko pardruži še kajšan otrok. Trieba je napisati po elektronski pošti na naslov blanchini@ dom.it al’ poklicati telefonsko številko 0432 732500 od pandiejka do petka med 8:30 in 15:30.

Puno je vpisanih tudi na tečaja slovenščine, ki ju ob pandiejakah organizira v slovenskem kulturnem domu v Špietru Inštitut za slovensko kulturo. Adan je za začetnike, adan za tiste, ki že znajo po slovensko. Začeli so 14. novemberja. Vse kupe bo 15 lekciji, (osnovna stopnja med 18. in 19:15; nadaljevalni med 19.20 in 20.35, ki se jim more slediti tudi po internetu).

Samu na daljavo, na platformi Zoom, se odvija tečaj slovenščine za odrasle, ki ga organizira združenje don Mario Cernet iz Ovčje vasi. Lani in predlani so zaradi pandemije muorli tečaj zspeljati po internetu. Reči so šle takuo dobro, de so odločili, de bo tudi lietos tečaj na daljavo.

Vpisu je puno in so tečajniki ne samuo iz Kanalske doline, pa tudi iz drugih kraju, kjer v videnski provinci žive Slovenci, ciele Furlanije in drugih italijanskih dežel.

Oblikovali so dvie skupini. Začetniki se učé ob pandiejkah ob 17:30; nadaljevalci pa ob sriedah ob 17:30. Morebiti bo zaradi velikega oddziva trieba še adna skupina. (U. D.)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp