TIK, 60 let od igel do katetrov_Tik, 60 anni dagli aghi ai cateteri

Marko Matajurc, Branko Velišček, Petra Borovinšek, Zdravko Počivalšek in Marjan Batagelj/Marko Matajurc, Branko Velišček, Petra Borovinšek, Zdravko Počivalšek e Marjan Batagelj

Kobarid se je razvijal in rasel tudi po zaslugi največjega podjetja v kraju, Tovarne igel Kobarid. Na Kobariškem skoraj ni družine, iz katere kakšen član ne bi vsaj del življenja preživel v TIK-u. Konec novembra je podjetje obeležilo 60-letnico obstoja, ob kateri ima veliko razlogov za veselje, saj si uspešno utira pot razvoja in prodora na evropske trge.

Jubilejne svečanosti so se udeležili tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, eden najbolj izpostavljenih gospodarstvenikov v državi Marjan Batagelj, ki je lastnik TIK-a, ter župan Kobarida Marko Matajurc. Uradno so odprli novo linijo urinskih katetrov, s katerimi so letos naredili velik korak na evropski sceni. TIK se je dvignil z roba preživetja in postaja pomembna gospodarska sila severne Primorske. »Leta 1951 so začeli s proizvodnjo igel za potrebe šiviljstva, 1959 pa z medicinskimi iglami. V dolgi zgodovini so se vrstili vzponi in padci. Danes kolektiv s 162 zaposlenimi in s proizvodnjo, ki je plod lastnega znanja, konkurira v izjemno zahtevni branži medicinskih pripomočkov,« je povedala direktorica podjetja Petra Borovinšek. Kratica TIK zdaj poudarja tradicijo, inovativnost in kakovost. Z novim lastnikom, družbo Postojnska jama in Marjanom Batageljem, je podjetje dobilo zagon in cilj iz zgolj proizvodnega postati razvojno podjetje. Letos so investirali v izgradnjo dodatnih čistih prostorov, ki jih nujno potrebujejo za doseganje zastavljenih ciljev.

Danes več kot 85% izdelkov prodajo na tuje trge, njihov najpomembnejši proizvod pa so urinski katetri. Razvili so lastno blagovno znamko Greencath katetrov, za kar so skupaj s slovenskim parterjem od Gospodarske zbornice Slovenije prejeli srebrno priznanje za inovacijo. Ocenjujejo, da na območju Evropske unije edini izdelujejo tovrstne katetre in načrtujejo nove linije proizvodnje, ki bodo produktivnost in prodajo izdelkov lastne blagovne znamke še povečale. Vizija podjetja je postati eden od vodilnih evropskih proizvajalcev medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo.

Ko je v družbo Certa Holding, večinsko lastnico TIK-a, vstopil Marjan Batagelj, so se preimenovali v Larix, po slovensko macesen. Na slovesnosti je novi lastnik spregovoril o odločitvah, da podjetju omogoči rast. »Ko sem pred tremi leti iskal navdih kaj storiti s podjetjem TIK, pravzaprav nisem vedel nič o njem. Vsi so mi govorili, da je to nebodigatreba. A ko vidiš, da v tej družbi dela prek 160 ljudi, o teh ljudeh ne moreš govoriti kot o nebodigatreba. Vsi ekonomski izračuni so sicer kazali, da bi bilo bolje podjetje prodati. Ampak nekaj mi ni dalo miru … Potem se je zgodil preskok. Morda je bila kriva stara škatlica, ki sem jo našel v najstarejši kajži na Jezerskem. To je bila škatlica neke gospodinje, ki je očitno zelo rada šivala, v njej so namreč igle TIK-a. Ne vem, koliko, so stare, ampak še vedno so uporabne … Tudi o logotipu podjetja nisem vedel nič, a je zgovoren … Macesen je drevo, ki v naravi kljubuje vetru, snegu, dežju, podobno kot je TIK kljuboval 60 let, in je varuh rastlin, kot je morda TIK varuh stabilnosti v Kobaridu,« je dejal Batagelj.

Župan Matajurc in minister Počivalšek sta bila enotna, da so uspešna podjetja na podeželju zelo pomembna, ker ponujajo delo tudi visoko izobraženim in omogočajo, da ostanejo doma in se ne odselijo v Ljubljano ali tujino. V TIK-u za zdaj ne bodo na novo zaposlovali, ker bodo proizvodnjo modernizirali in racionalizirali ter poenostavili transportne poti. Inovativne tehnološke rešitve v proizvodnji pa prinašajo občutne prihranke tudi pri rabi električne energije. (P. U.)

A fine novembre l’impresa Tic, che negli anni ha contribuito allo sviluppo e alla crescita di Kobarid (Caporetto), ha festeggiato 60 anni di attività. Nella zona di Kobarid sono pochissime le famiglie in cui almeno un membro non abbia trascorso un periodo della propria vita nello stabilimento dell’azienda, che ora si afferma con successo sul mercato europeo.

Alla celebrazione dell’importante anniversario hanno partecipato anche il ministro dell’Economia della Repubblica di Slovenia, Zdravko Počivalšek, uno tra gli esperti di economia sloveni più seguiti e proprietario di Tic, Marjan Batagelj, e il sindaco di Kobarid, Marko Matajurc.

Nell’occasione è stata inaugurata ufficialmente la nuova linea di cateteri urinari con cui, quest’anno, è stato compiuto un grosso balzo in avanti a livello europeo.

Tik si è rialzata dal margine di sussistenza e e si sta affermando come importante forza economica nella zona settentrionale della regione della Primorska. La dirigente, Petra Borovinšek, ha ripercorso le tappe nella storia dell’azienda, iniziata con la produzione di aghi da sartoria nel 1951 e di aghi a uso medico nel 1959. Attraversando fasi positive e negative si è giunti alla situazione attuale, con 162 unità impiegate e una produzione frutto del proprio sapere, che concorrono nel settore dei dispositivi medici. Tik si basa su tradizione, innovatività e qualità. La nuova proprietà, costituita dalla società Postojnska jama e Marjan Batagelj, ha impresso all’azienda una linea di sviluppo che non è più di sola produzione.

Oltre l’85% dei prodotti è venduto sui mercati esteri. Il prodotto più importante sono i cateteri urinari; l’impresa ha, tra l’altro, sviluppato un proprio marchio di cateteri, Greencath. Per questo motivo, insieme a un partner sloveno, ha ricevuto un riconoscimento all’innovazione da parte della Camera di commercio della Slovenia.

Quando nella società Certa Holding, proprietaria di maggioranza di Tik, è entrato Marjan Batagelj, il nome è stato modificato in Larix. Il nuovo proprietario ha ricordato come molti gli avessero espresso l’opinione che Tik non fosse un’azienda desiderabile; per lui, tuttavia, un’azienda con oltre 160 lavoratori non poteva essere indesiderabile. Un giorno in una vecchia casa di Jezersko ha trovato una vecchia scatola contenente aghi della Tik, vecchi ma ancora utilizzabili… E il logo di Tik, raffigurante un larice, era eloquente… Il larice, infatti, tiene testa al vento, alla neve, alla pioggia, come Tik ha tenuto testa a 60 anni. Veglia anche sulle piante, come forse Tik veglia sulla stabilità di Kobarid, ha detto Batagelj.

Il sindaco Matajurc e il ministro Počivalšek sono stati concordi nel ritenere che le imprese di successo nelle zone di periferia siano importanti, perché offrono lavoro anche a profili con alta formazione, facendo sì che restino a casa e non si trasferiscano a Ljubljana o all’estero. Per il momento Tik non effettuerà nuove assunzioni, perché renderà più razionale e moderna la produzione e semplificherà le modalità di trasporto.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp