Prišel je novi župnik g. Fontaine_Ecco il nuovo parroco don Fontaine

V saboto, 29. maja je vidanski nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzocato v špietarski farni cierkvi umestiu Novega famoštra za Špietar, Arbeč, Brišča in Landar, ki je gaspuod Alexandre Fontaine. Par maši se je čula tudi slovenska besieda, saj so po slovensko prebrali drugo berilo, zmolili dvie prošnji za vse potriebe in zapieli Lepa si roža Marija. Tudi novi famoštar je pozdravu po slovensko. Takuo je jau: »Z darom Svetega Duha na Majnca so apostoli začeli oznanjevati Vangel in vsak jih je ču v sojem iziku. Gaspuod mi je nardiu šenk, de me je pošju v tele posebne in preliepe kraje, de se bomo obogatili dan z drugin in de bomo kupe dokazali tiste, kar je pravu Svet Pavel: de zaries imamo »adnega samega Gaspuoda, adno samo viero, adan sam karst, adnega samega Boga in Očeta. Klicani smo, de obvarjemo enotnost Duha navezani na Mier.« Nadškof je v svoji pridgi našteu, katero je dielo famoštra in podala, de je v Nediških dolinah tieba oznanjati Vangel tudi po slovensko, ki je domači jezik. Špietarski šindik Mariano Zufferli je poviedu pa, da ljudje potrebujejo dobrega pastierja v katerim imieti opuoro. Gospuod Fontaine je oznanu, de želi direktan kontakt z vsiemi svojimi farani. Zatuo bo v naslednjih nediejah mašavu v 24. cierkvah na teritoriju svojih far. Oznanu je tudi, de ostane sabotna sveta maša po slovensko v Špietru.

Don Alexandre Fontaine ha preso possesso delle parrocchie di Antro, Brischis, Erebezzo e San Pietro al Natisone sabato 29 maggio, durante una cerimonia presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato. Questi nell’omelia ha evidenziato anche la realtà bilingue delle Valli, sottolineando la sensibilità per la questione del nuovo parroco. E nell’Eucaristia è risuonata anche la lingua slovena in una lettura, due intenzioni di preghiera e nel canto finale. Lo stesso don Fontaine ha rivolto un pensiero alle nuove comunità anche in sloveno. Il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, ha portato il saluto delle comunità civili. 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp