Na Tarčmunu Prvo obhajilo 10 otrok_Comunione per 10 bimbi a Tercimonte

Osem od desetih otrok, ki bodo prejeli Prvo obhajilo na Tarčmunu/Otto dei dieci bimbi che riceveranno la Prima comunione a Tercimonte

Biele oblieke, so že na razpolago in vse je skarbnuo organizirano. Deset otruok, ki hodi k katekizmu po sloviensko, ima pa še malo cajta, de bi se parpravlo na svoje Parvo sveto obhajilo, ki bo v nediejo, 27. šetemberja, ob 10.30 na Tarčmunu.

Skupina otruok bi se muorla parvi krat srečati s Kristusam v evharistiji v nediejo, 10. maja, a so muorli dogodek preluožti zaradi koronavirusa, z velikim razočaranjem s strani otruok in vseh tistih, ki so se za katekizem po slovensko veliko potrudili.

Ideja učenja katekizma po slovensko se je rodila štieri lieta odtuod, kàr so nekateri starši, kateheti in skupnost, ki obiskuje mašo po slovensko v Špietru, ugotovili, de je paršu pravi cajt za telo iniciativo. Še buj odločni so ratali, kar je biu maja 2018 slovenski jezik popunama prepoviedan par Parvem svetem obhajilu v Špietru. Pot je bla težka, naspruotnost je bla velika. Narpriet so starši s pomočjo msgr. Marina Qualizze in združenja Blankin, ki skarbé za mašo po slovensko v Špietru, vprašali krajevnega famoštra, de bi se skupina otruok parpravla na Prvo sveto obhajilo v špietarski fari tudi po slovensko. Predlog je biu zavaržen, zatuo so se oglasili par čedajskem famoštru, ki je na začetku zgledu dobro razpoložen, a si je potlé premislu. Do verouka po slovensko je vseglih paršlo s pomočjo takratnega famoštra v Fojdi g. Giovanni Driussija ki je sparjeu otroke.

Začeli so s katehetinjo Anito Bergnach, ki ji pomaga Vesna Jagodic. Naslednje lieto je dvojezični katekizem po slovensko sparjeu pod svoje okrilje tarčmunski in sauonski famoštar g. Božo Zuanella.

Naspruotovanje pa se nie poleglo, dokar nie na sreačnju duhovniku v Špietru videnski nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzoccato poviedu, de na more prepoviedati katekizma in Parvega svetega obhajila po slovensko.

Lansko lieto je katekizem po sloviensko obiskovalo že dvajst otruok. Ankrat na miesac so z molitvijo in piesmijo animirali sveto mašo po slovensko v Špietru. Ustaviti so se muorli marca zaradi pandemije, natuo je poliete spet začela skupina, ki bo parjela Parvo sveto obhajilo.

Še priet bojo otroci v saboto, 19. šetemberja, par parvi spuovedi. Tuole bo pred sveto mašo po slovensko v Špietru.

Velik dan bo, takuo ki smo napisali na začetku, v nediejo, 27. šetemberja, v cierkvi sv. Ivana na Tarčmunu. Evharistijo bota darovala domači famoštar g. Božo Zuanella in msgr. Marino Qualizza.

Zauoj varnosti pred korovirusam, bojo lahko parsotni le starši, none in noni, brati in sestre. Otroci bojo paršli v cierku v bielih obliekah (zašili so nove tudi s finančno pomočjo združenja Blankin), s križičam na parsih in s svečami v rokami.

De bo Parvo sveto obhajilo po slovensko potekalo na Tarčmunu ima tudi velik simbolični pomien, saj je biu iz tiste vasi in na britofu blizu cierkve je podkopan msgr. Ivan Trinko, ki je celuo življenje Benečanam nalivu ponos do kulturnih korenin in maternega jezika, ki sta tesnuo povezana s kristjansko viero. (Veronica Galli)

Grande festa a Tercimonte/Tarčmun domenica, 27 settembre, per la Prima comunione di dieci tra i bambini che frequentano il catechismo in italiano e sloveno. Riceveranno il sacramento alle 10.30 nella chiesa del paese. L’incontro con Cristo nell’eucarestia avrebbe dovuto essere celebrato già il 10 maggio, ma è stato rinviato a causa della pandemia di Covid-19.

L’idea del catechismo bilingue è nata quattro anni fa su iniziativa di alcuni genitori, catechisti e della comunità che si reca alla Messa in lingua slovena a San Pietro al Natisone/Špietar. Con ancora maggiore decisione è stata perseguita a seguito della completa proibizione dello sloveno in occasione delle Prime comunioni di San Pietro a maggio 2018.

Le resistenze all’iniziativa sono state molte. Con l’aiuto di mons. Marino Qualizza e dell’Associazione/Združenje Don Eugenio Blanchini, che cura l’organizzazione della Messa in sloveno a San Pietro al Natsione, inizialmente i genitori hanno chiesto al parroco del paese cla possibilità di preparare un gruppo di bambini alla Prima comunione anche in lingua slovena in seno alla parrocchia di San Pietro. La proposta è stata respinta. Ci si è rivolti, così, al parroco di Cividale, che inizialmente è parso bendisposto, ma che poi ci ha ripensato. Le attività di catechismo in lingua slovena hanno comunque preso il via con l’aiuto dell’allora parroco di Faedis, don Giovanni Driussi. Ha accolto in seno alla parrocchia i bambini, seguiti dalla catechista, Anita Bergnach, e dall’aiutante Vesna Jagodic. L’anno successivo il catechismo bilingue è passato sotto l’ala del parroco di Tercimonte e Savogna, don Natale Zuanella.

Le resistenze non sono cessate fino a quando, a un incontro organizzato a San Pietro al Natisone, l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ha dichiarato di non potere proibire il catechismo e la Prima comunione in lingua slovena.

Lo scorso anno il catechismo bilingue era frequentato da venti bambini, che una volta al mese collaboravano alla Messa in lingua slovena organizzata una volta a settimana a San Pietro. Le attività, che si sono fermate per l’imperversare della pandemia di coronavirus, sono riprese in estate per i bimbi che stanno per ricevere la Prima comunione.

Ai fini della prevenzione della diffusione del Covid-19, domenica 27 settembre a Tercimonte potranno essere presenti solo genitori, nonni, fratelli e sorelle dei bimbi che riceveranno la Prima comunione.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp