Covid-19, molitev porčinski Materi_Preghiera a S. Maria di Porzus

V letu 2020 obhajamo 165. obletnico Marijinih prikazovanj v Porčinju (september 1855) in 150. obletnico smrti vidkinje Tereze Dush (sestre Marije Hozana). Prav v davnem letu 1855 se je razvnela kolera, ki je umorila približno 20 milijonov ljudi po Evropi; tudi v malem Porčinju je zahtevala kar 15 smrti v pičlih nekaj mesecih, med njimi je bil tudi župnik. Vaščani iz tistega časa so se priporočili varstvu in dobrohotnosti Marije tudi z dvema vidnima in otipljivima znamenjema. Predvsem z lepo sliko furlanskega slikarja Lorenza Bianchinija (1887),ki je upodobil Marijo Devico, imenovano »SalusInfirmorum – Zdravje bolnikov«. Za tem pa še s praznikom Mariji na čast, ki so ga poimenovali »Praznik Marije Zdravja«. Ta praznik, na dan 24. maja, so slovesno praznovali še pred nekaj leti, zopet ga bodo obudili prihodnjega 24. maja. Zdaj je ob pandemiji koronavirusa Covid-19 nastala posebna molitev Sveti Mariji iz Porčinja – Zdravje bolnikov.

In questo 2020 ricorre il 165° anniversario delle apparizioni mariane a Porzus (settembre 1855) e il 150° anniversario della morte della veggente Teresa Dush (suor Maria Osanna). Proprio in quel lontano 1855 è scoppiato il terribile colera che ha ucciso circa 20 milioni di persone in Europa; anche nella piccola Porzus sono decedute ben 15 persone nel giro di pochi mesi, tra le quali anche il parroco. I porzusani del tempo si affidarono alla protezione, alla benevolenza della Madonna, anche con due segni visibili e tangibili. Innanzittutto il bel quadro del pittore friulano Lorenzo Bianchini (1887), con l’immagine della Madonna, chiamata «Salus Infirmorum – Salute degli infermi». Inoltre la «Festa della Madonna della Salute», festa celebrata fino a pochi anni fa e che verrà ripristinata il prossimo 24 maggio. Ora nella pandemia del coronavirus Covid-19 è stata composta una speciale preghiera di affidamento a Santa Maria di Porzus – Salute degli infermi.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp