Tako so pri nas premikali mejo_Così si è spostato il confine

Konfin je skuoze stuolietja zaznamovau življenje Benečanu, Rezijanu in Kanalčanu. Zaradi njega je bluo nimar puno probemu in tarpljenja. Problemi, ki jih imajo donašnji dan doline, izhajajo na posebno vižo iz političnega in ideološkega konfina po drugi svetovni vojski. Pa konfin se je v stuolietjih vičkrat premaknu. In tuole bo pokazaka nova instalacija »Meje Confini« v muzeju SMO v Špietru. Otvorili jo bojo v saboto, 17. luja, ob 11. uri. S financiamentom regije Furlanije Julijske krajine so parpravili novi Atlas, kjer je na reliefu parkazano spreminjanje, premikanje konfina od parhoda Langobardu in Slovanu vse do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Inštalacijo je nardiu studio Out Of Format. Projekt si je izmisnila in ga je koordinirala Donatella Ruttar. Zgod0vinsko raziskavo je napravu Giorgio Banchig, za tehniko je poskarbeu Valerio Bergnach.

Il museo contemporaneo SMO (Slovensko multimedialno okno) di San Pietro al Natisone presenta al pubblico una nuova installazione scultorea che si aggiunge alla collezione di opere interattive permanenti. Sarà inaugurata sabato, 17 luglio, alle 11. Meja, confine, è una video installazione tridimensionale di grandi dimensioni (circa 4 mq ) che mostra la trasformazione nel tempo, dal VI sec ad oggi, del confine orientale d’Italia. L’installazione è stata realizzata dallo studio italo-spagnolo Out Of Format. L’ideazione e il coordinamento del progetto è di Donatella Ruttar, la ricerca storica di Giorgio Banchig, mentre il tecnico elettronico multimediale è Valerio Bergnach.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp