Liesa spet beneški »Sanremo«_A Liessa il nostro«Sanremo»

Na zadnjem Sejmu lieta 2018 je udobila skupina 6kriva5/All’ultimo Senjam del 2018 ha vinto il gruppo 6kriva5

Pred vrati je 34. Senjam beneške piesmi. Festival bo v petek, 6. maja ob 18. uri, v soboto, 7. maja ob 20. uri in v nediejo, 8. maja ob 17. uri na Liesah pod tendonam. Parpravlja ga kulturno društvo Rečan_Aldo Klodič pod patročinjam garmiškega kamuna in finančno puodpuoro avtonomne regije Furlanije Julijske krajine. Partnerji so dvojezična šuola Pavla Petričiča, kulturno društvo Ivan Trinko, Center za kulturne raziskave, MD Beneške korenine in Inštitut za slovensko kulturo.

Parvi vičer bojo protagonisti otroci in učenci dvojezične šuole, ki bojo zapieli 12 piesmi od starih sejmu. Druga dva dneva bojo zapieli 15 novih piesmi, med katerimi bo publika vebrala zmagovalko. Pogledmo katere so.

Posluš; besiede Matija Črnec, muzika Alex Komic, pieje Matija, gode skupina Maff.

Roža; besiede Lisa Alaska Cencig, Denise Vallar, muzika Denise Vallar, gode in pieje skupina Zmotjens.

Biela stran; besiede, muzika in glas Marjan Pascolo, gode skupina Ostajki.

Na zgodba; besiede in muzika Stefano Tomasetig, gode in pieje skupina Belandanti.

Ist an ti an Karlov muost; besiede Stefania Rucli, muzika Sofia Stradella, gode in pieje Hare Street duo.

Klesidra; besiede Claudia Salamant, muzika Franko Reja, piejeta Tina in David, gode skupina Maff.

Si bla ti?; besiede, muzika, glas in spremljava skupina Ostajki.

Zaki tle; besiede Joško Covaceuszach, muzika, glas in spremljava skupina Le Malebolge.

Laž(je); besiede Igor Černo; muzika, glas in spremljava skupina Preklets.

Po stari poti; besiede Biagio Tomasetig, muzika, glas in spremljava skupina Moodygoose.

Jemat an dat; besiede Margherita Trusgnach, glasba in glas Franko Giordani, gode skupina BK.

Žarek, besiede Jani Skočir in David Tomazetič, muzika David Tomazetič, pieje Anja, gode skupina Ostajki.

Čas niema ritma polke; besiede Kvinto Klinto, muzika Igor Černo in David Tomazetič, glas in spremljava skupina CCCP.

Velika magija; besiede, muzika, glas in spremljava skupina Pokriva nočiva.

Zakur oginj; besiede Antonella Bukovac, muzika Fabio Kovač, glas in spremljava skupina Goriva.

V nediejo bo na festivalu gostovala skupina Damačica.

Senjam beneške piesmi se je zaslužu poseben in pomemben mest med pobudami in prireditvami, ki jih parpravljajo slovenske organizacije v videnski provinci. Tuole zakì je zmieran nou in vsaki krat obogati kulturo Benečije in Rezije z novimi piesmimi in novimi protagonisti.

Publika pod tendonam bo izbrala piesmi na 1., 2. an 3. miestu. Mladi, ki imajo manj ku trideset liet, bojo vebral’ posebe piesam, ki jim je buj všeč. Strokovni komisiji bota vebrali narlieuš besedilo in narliuš muziko. Podelili bojo tudi nagrado „Aldo Klodič“ piesmi, ki se buj parbliža pisanju kulturnika, ki je biu glavni pobudnik in duša Sejma.

Manca poco all’inizio del 34° «Senjam beneške piesmi». Le tre serate del festival della canzone dialettale slovena (un po’ il «Festival di Sanremo» della Slavia) si svolgeranno venerdì, 6 maggio, dalle 18.00, sabato, 7 maggio, dalle 20.00 e domenica, 8 maggio, dalle 17.00, sotto il tendone allestito a Liessa/Liesa di Grimacco/Garmak. A organizzare la manifestazione è il circolo culturale «Rečan_Aldo Klodič», col patrocinio del Comune di Grimacco/Garmak e il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Partner dell’iniziativa sono l’Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano «Paolo Petricig», il circolo culturale «Ivan Trinko», Il Centro ricerche culturali-Center za kulturne raziskave di Lusevera/Bardo, il circolo «Beneške korenine» e l’Istituto per la cultura slovena-Inštitut za slovensko kulturo.

Nella prima serata si esibiranno bimbi e allievi della scuola bilingue, con 12 canzoni tratte dalle passate edizione del Senjam. Nelle altre giornate saranno in gara, invece, le 15 nuove canzoni in gara. Tra queste il pubblico decreterà la vincitrice. Eccole di seguito.

«Posluš»; testo Matija Črnec, musica Alex Komic, canta Matija, suonano i Maff.

«Roža»; testo Lisa Alaska Cencig, Denise Vallar, musica Denise Vallar, suonano e cantano gli Zmotjens.

«Biela stran»; testo, musica e voce Marjan Pascolo, suonano gli Ostajki.

«Na zgodba»; testo e musica Stefano Tomasetig, suonano e cantano i Belandanti.

«Ist an ti an Karlov muost»; testo Stefania Rucli, musica Sofia Stradella, suona e canta lo Hare Street duo.

«Klesidra»; testo Claudia Salamant, musica Franko Reja, cantano Tina e David, suonano i Maff.

«Si bla ti?»; testo, musica, voce e accompagnamento degli Ostajki.

«Zaki tle»; testo Joško Covaceuszach, musica, voce e accompagnamento dei Le Malebolge.

«Laž(je)»; testo Igor Černo; musica, voce e accompagnamento dei Preklets.

«Po stari poti»; testo Biagio Tomasetig, musica, voce e accompagnamento dei Moodygoose.

«Jemat an dat»; testo Margherita Trusgnach, musica e voce Franko Giordani, suonano i BK.

«Žarek», testo di Jani Skočir e David Tomazetič, musica David Tomazetič, canta Anja, suonano gli Ostajki.

«Čas niema ritma polke»; testo di Kvinto Klinto, musica di Igor Černo e David Tomazetič, voce e accompagnamento dei CCCP.

«Velika magija»; testo, musica, voce e accompagnamento dei Pokriva nočiva.

«Zakur oginj»; testo Antonella Bukovac, musica Fabio Kovač, voce e accompagnamento dei Goriva.

Domenica sarà ospite del festival il gruppo Damačica.

Negli anni, il «Senjam beneške piesmi» si è guadagnato un posto di riguardo tra le manifestazioni delle organizzazioni slovene in provincia di Udine. A ogni edizione, infatti, porta nuova linfa alla cultura della Slavia e di Resia, con nuove canzoni e nuovi protagonisti.

Il pubblico sotto il tendone sceglierà le canzoni che si aggiudicheranno il 1°, 2° e 3° posto. I giovani sotto i 30 anni sceglieranno la canzone che gli piace di più. Due commissioni qualificate selezioneranno il miglior testo e la migliore musica. Sarà assegnato, inoltre, il premio «Aldo Klodič». Andrà alla canzone più vicina allo stile dell’operatore culturale, che a suo tempo fu promotore e anima del Senjam.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp