Članki / Articoli

18 Gennaio 2019 / 18. januar 2019

Božični čudež se je ponovil
Si è ripetuto il miracolo del Natale

Msgr. Marino Qualizza pravi o »božičnem čudežu«, kàr guori in piše o sveti maši po slovensko na božični vičer v Špietru. Tele čudež se od lieta 2013 ponavlja in raste, saj je 24. dičemberja lani zbralo tako veliko število vierniku, de je ratala velika farna cierku […]

18 Gennaio 2019 / 18. januar 2019

Za jezik, kulturo in vrednote
Per lingua, cultura e valori

V saboto, 22 dičemberja, po slovenski maši, so v farni dvorani v Špietru podelili Giorgiu Banchigu nagrado Dušana Černeta. Priznanje je namenjeno Slovencem v zamejstvu, ki se odlikujejo po treh vrednotah: karščanstvo, slovenstvo in demokracija. Vičer je povezavu Tomaž Simčič, ki se je zahvalu fari in […]


18 Gennaio 2019 / 18. januar 2019

Fibra ottica a Taipana
Optično vlakno v Tipani

Parte a gonfie vele il 2019, a Taipana/Tipana, sul fronte lavori pubblici. Sono numerosi e importanti, infatti, i cantieri che prendono avvio nei primi tre mesi di questo nuovo anno. Lo spiega il sindaco, Alan Cecutti, che insieme alla giunta e ai consiglieri comunali di maggioranza, […]

18 Gennaio 2019 / 18. januar 2019

Ostanki iz 4. stoletja v Reziji
Resti del IV secolo a Resia

Il circolo culturale resiano «Rozajanski dum» fin dalla sua fondazione avvenuta nel 1983, come da statuto e soprattutto su iniziativa del suo primo presidente, il compianto Aldo Madotto Ćakarïn appassionato di storia locale, ha voluto, in sinergia con gli organismi competenti in materia, approfondire vari aspetti […]


18 Gennaio 2019 / 18. januar 2019

Dežela FJK za večjezični pouk
La Regione per la scuola plurilingue

Lingue e internazionalità, sport e natura. Secondo l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, bisogna scommettere su questi tre punti di forza per evitare il declino della montagna in Valcanale e Canal del Ferro. Rispetto alla conoscenza delle lingue, durante la visita di lunedì, 14 gennaio, ai plessi […]

18 Gennaio 2019 / 18. januar 2019

Trideseti dan g. Lovra Petriciga
Trigesimo di don Lorenzo Petricig

V saboto, 26. ženarja, par sveti maši po slovensko v špietraski farni cierkvi ob 19. 15 bo trideseti dan za gaspuoda Lovra Petričiča. Beneškoslovenski duhovnik je umaru 27. dičemberja na Koroškem v Avstriji. Njega življenjska pot je bla posebna. Gaspuod Petricig se je rodiu 23. obrila […]


18 Gennaio 2019 / 18. januar 2019

Vpisi v šolo do 31. januarja
Scuola, iscrizioni entro il 31 gennaio

Do 31. ženarja so tudi na dvojezični daržavni večstopinski šuoli v Špietru odprta vpisovanja po internetu za prihodnje šuolsko lieto 2019/2020. Za vpisat otroke v vartac bojo starši muorli pa napunit vpisni model in ga nest na tajništvo (segreterijo). De bi se starši buojš orientirali v […]

18 Gennaio 2019 / 18. januar 2019

2. svetovna vojna v stripu (68)
La 2ª guerra mondiale a fumetti (68)

Lieta 1945  je končala druga svetovna vojska. Kar se je pred njo, med njo in po nji gajalo v Benečiji, je lazajnski famoštar g. Antonio Cuffolo (1889-1959) napisu v dnevnikah po slovensko in po italijansko. V drugi pregledani in dopunjeni izadaji, ki jo je urediu Giorgio […]