Žerjavica pod pepelam_La brace sotto la cenere

10PorcinjVič ljudì mi tele zadnje cajte parnaša puno liepih, pomladanskih an velikonočnih novic, ki so povezane z Marijinem svetišču v Purčinju, kjer naj bi se lieta 1855 Božja Mati parkazala majhni deklici Tereziki Dush in z njo guorila po slovensko, takuo ki so guorili tenčas tamgor an kjer se je šele, ku Marijin čudež, do donašnjega dne ohranila slovenska besieda.
Pa še buj arzveseljiva je voja vič Purčijanu, saj jih je vsieh malo, de se v vasi parpravi tečaj slovenskega jezika, zatuo de se ohrani domača besieda. Troštamo se, de tela želja postane tudi resnica.
Take želje parhajajo na dan tudi v drugih krajah, od Prapotnega do Mažaruol an okuolice, takuo de tisti kraji, ki so bili zapostavljenj, žele spet oživieti an dobiti svoj slovenski glas. Sevieda, de muoremo parskočiti na tele klic an pomagati telim ljudem, zak’ gre za našo kulturno preživietje.
V Benečiji je vič slovenskih vasi pod furlanskimi kamuni: Mažeruola, Derjan in Tamora (Tauojana), Podcirku in Čeniebola (Fuojda), Subid in Purčinj (Ahten), Černjeja an Vizont (Nieme), de ne guorimo o Prapotnem. Vičkrat na tele Slovence pozabjamo.
Nieki človek mi je jau, de je tele v Purčinju zaries velik čudež, ki ga muoramo parpisati Božji Materi, ki je vebrala tudi našo zemljo, de nas bo varvala an spremljala še naprì.  Če je tuole Velika nuoč, sada pa ji muorajo slediti tudi Majnca, de dobimo od Svetega Duha tisto muoč an tisti oginj, ki bo dau pobudo ljudem, ki so sposobni riesno začeti tuole dielo, takuo de stvari na ostanejo na pú proda, dokjer nova povodnja na pobere vse. Zaries tista žerjavica, ki je tliela pod pepelam, je pokazala nazaj iskre an osvetila našo deželo. Pomislimo, kaj pomeni tuole, kàr smo bli že skor obupani, de smo po tarkaj diela an truda le malo parnesli damù.
Godí se na tajšno vižo, ku se je ankrat godilo adnemù simpatičnemu človieku in Sevca, ki je na pú šetemberja zvičer paršu damu vas veseu. »Donas sam par koncu s sienam, zak’ sam zarobu zadnjo kopó an sam grede parnesu damu pú žakja ranega kostanja. Kduo more biti buj veseu ku ist?«
Parbližno tajšno veselje je paršlo tudi do nas. Napravimo naše žakje, ohranimo grabje an lotimo se novega, liepega an veselega diela!
Marino Qualizza

Il direttore del Dom, mons. Marino Qualizza, nell’articolo di fondo del numero del 30 aprile, commenta il desiderio di mantenere lingua e identità slovena nei paesi della Benecia inseriti in comuni a maggioranza friulana. Scrivendo degli sforzi in tal senso soprattutto a Porzus, dove in breve partirà un corso di lingua slovena, parla di un miracolo della Beata Vergine Maria. La Madonna, infatti, nel 1855 apparve più volte alla piccola Teresa Dush e, naturalmente, si rivolse a lei nella locale parlata slovena, l’unica comprensibile alla bambina. Davvero – scrive mons. Qualizza – la brace che covava sotto la cenere ha emesso scintille e illuminato la nostra terra. Pensiamo cosa ciò significa, in un periodo in cui eravamo scoraggiati, perché ci sembrava che tanto lavoro e fatica per la nostra lingua avessero prodotto pochi risultati… Se questa è la Pasqua, deve seguirle una Pentecoste capace di rinvigorire la fiammella, che si è manifestata.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp