Zdrastvene storitve_na katalogu v štirih jezikih

Na Ustanovi za zdrastvene storitive št. 3 so pred kratkim predstavili novo izdajo Kataloga storitev Ustanove, ki predstavlja tokrat posebnost: prevedli so ga namreč v vse priznane manjšinske jezike dežele Furlanije-Julijske krajine: dokončna publikacija je torej štirijezična. Prej je Katalog storitev obstajal le v italijansko-furlanski obliki. Od zdaj za naprej si ga vsakdo lahko prebere v italijanskem, slovenskem, nemškem in furlanskem jeziku. Tovrstni projekt je Ustanova imela v mislih že zdavnaj; publikacijo so na koncu omogočili prispevki iz zakona 38/2001 in deželnega zakona 26/2007, ki spodbujata uporabo slovenskega jezika v javni upravi.

Na Ustanovi za zdravstvene storitve so vsekakor že spodbudili vrsto dejavnosti za vrednotenje manjšinskih jezikov. Kljub temu, da pride včasih v Katalogu do napak, je deželna večjezičnost spet stopila v javnost tudi na področju zdravstvene nege. Posebnega pomena je to, kar piše v uvodu kataloga generalni direktor Ustanove Beppino Colle: »Izbira vseh štirih jezikov za pripravo vodnika je odraz volje Z.U.3, da premosti vse mogoče ovire, ki se v komunikacijskem sistemu pojavljajo med sogovorniki, v tem primeru med javno upravo in državljani; posebnost našega območja, kjer so slovenščina, nemščina in furlanščina že deset let zakonsko zaščiteni jeziki, nam narekuje, da moramo z državljani, ko je pač to mogoče, uporabljati tudi te tri jezike, približati komunikacijo in na tak način omogočiti izbiro najljubšega komunikacijskega jezika, ki je večkrat jezik otroštva, čustev in vsakdana.«

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp