Zapustil nas je g. Lovro Petricig_L’ultimo saluto a don Lovro Petricig

V četrtek, 27. decembra, je umrl gospod Lovro Petricig. Upokojeni duhovnik iz Podbarnasa v Benečiji je bil star 91 let. Rodil se je leta 1927 v Vidnu, kjer je od leta 1946 do leta 1950 bil v semenišču. Potem se je preselil na Koroško, kjer je študiral v semenišču na Krki. Tam je bil posvečen v duhovnika leta 1952.

Kasneje je do leta 1953 bil kaplan v kraju Sagritz in od 1953 do 1959 v Železni kapli. 1. avgusta 1959 je prevzel skrb za dvojezično župnijo Šentilj ob Dravi/St. Egyden an der Drau, kjer je ostal župnik vse do upokojitve, leta 2012. Tam si je prizadeval za zgraditev nove farne cerkve in farnega doma z otroškim vrtcem.

Poznali so ga tudi v Kanalski dolini, saj je med poletno romarsko sezono desetletja pomagal v svetišču na Svetih Višarjah. Po upokojitvi je par let živel v Špietru in pomagal v tamkajšnji župniji. Ob sobotah je daroval sveto mašo po slovensko. Zadnja leta je med drugim bival v hiši sester v Žabnicah.

Gospoda Lovra Petriciga bodo zadnjič pozdravili v nedeljo, 30. decembra, v Šentilju ob Dravi. Na farnem pokopališču bo ob 14.30 slovesni rekvijem in pogreb.

Giovedì, 27 dicembre, è mancato don Lorenzo Petricig. Originario di Sottovernassino/Podbarnas, il defunto sacerdote aveva 91 anni e da qualche anno si era ritirato in pensione. Nato nel 1927 a Udine, lì aveva frequentato il seminario dal 1946 al 1950. In seguito si era trasferito in Carinzia, dove aveva studiato al seminario di Gurk. Là, nel 1952, era stato ordinato sacerdote.

In seguito era stato cappellano a Sagritz fino al 1953 e a Eisenkappel/Železna kapla dal 1953 al 1959, anno in cui aveva preso in carico la parrocchia bilingue di Sankt Egyden an der Drau/Šentilj ob Dravi. Lì era rimasto fino al pensionamento, nel 2012, impegnandosi per la costruzione della nuova chiesa e di una sala parrocchiale con una scuola d’infanzia.

Era conosciuto anche in Valcanale, dal momento che per decenni, durante le stagioni di pellegrinaggio estive ,aveva prestato aiuto al santuario del Monte Santo di Lussari/Svete Višarje. Negli ultimi anni, tra l’altro, aveva risieduto dalle suore di Camporosso/Žabnice.

I funerali di don Lorenzo (Lovro) Petricig saranno officiati domenica, 30 dicembre, alle 14.30 nel cimitero di  Sankt Egyden an der Drau.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp