Za slovenščino poskrbijo sami_Allo sloveno ci pensano da soli

vecnamenska-dvorana-v-ukvahKot na začetku vsakega izmed zadnjih šolskih let, bodo v Kanalski dolini poskrbeli za poučevanje slovenščine po svojih najboljših močeh. Medtem ko je Združenje »Don Mario Cernet« kljub svojim nezadostnim razpoložljivim finančnim sredstvom na začetku šolskega leta finančno priskočilo na pomoč Večstopenjskemu zavodu Trbiž, da bi se v Kanalski dolini začelo poučevanje slovenščine v otroških vrtcih in osnovnih šolah, bo za učence in dijake od 6. do 18. leta starosti Slovensko kulturno središče »Planika« tudi za letos organiziralo brezplačni izvenšolski tečaj na svojem sedežu v Ukvah (Trg Latteria, 1). Planikinih tečajev se bodo lahko udeležili bodisi začetniki bodisi otroci in najstniki, ki že obvladajo slovenščino. Pouk se bo začel danes, v četrtek, 13. oktobra, sicer ob 16.30 za prvo skupino; ob 17.30 za osnovnošolce-začetnike ter ob 18.00 za tretjo skupino. Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na telefonsko številko 334 6168867.

Come all’inizio di ogni anno scolastico, in Valcanale si cerca di garantire l’insegnamento dello sloveno come si può. Malgrado disponibilità finanziarie insufficienti a farsene carico fino a giugno, l’Associazione «Don Mario Cernet» è andata in aiuto all’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž, garantendo l’iniziale copertura per insegnare lo sloveno nelle scuole d’infanzia e primarie della Valcanale. ll Centro culturale sloveno-Sks «Planika», invece, organizza anche quest’anno alla propria sede di Ugovizza/Ukve (Piazza Latteria, 1) corsi di sloveno gratuiti per ragazzi dai 6 ai 18 anni, principianti e non. Il primo incontro è in programma per oggi, giovedì 13 ottobre, secondo il seguente piano orario: 16.30 – primo gruppo; 17.30 – principianti-scuole primarie; 18.00 – terzo gruppo). Ulteriori informazioni al 334 6168867.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp