Za "Kal v poeziji" cajt do 7. maja_Nona "Calla in Poesia"

»Lepo bi bilo, ko…« je tema 9. internacionalnega konkorša »Kal v poeziji – umetnost brez meja«, ki ga vsako lieto organizava kamun Podbonesec. Lietos se lahko nuca, poleg italijanskega in slovenskega (tudi v dialektalnih varjantah), tudi angleškega jezika. Kategorije so dvie. Adna za šuolarje primarnih in nižijh sriednjih šuol, adna za odrasle in študente višjih sriednjih šuol. Konkorš se je rodiu zatuo, de bi parbližu med sabo ljudi in s pomočjo poezje šieru skupna čustva in občutja, ki lahko poderejo vsak jezikovni zid. Vpisovanje je zastonj za tiste, ki so stari do 18. leta, odrasli pa plačajo 15 evrov. Vsak lahko pošja narvič dvie poezije na kamun Podbuniesac (Municipio di Pulfero, via Nazionale 92, 33046 Pulfero) ali na spletno stran www.comune.pulfero.ud.it Le na adni poeziji udeleženec lahko napiše svoje ime, osnovne podatke, direcijon in telefonsko številko. Tuolemu je trieba dodati položnico o plačani vpisnini, ki jo je trieba plačati na tekoči poštni račun – ccp št. 15197338 naslovljen na Občino Podbonesec, al’ na bančni žiro račun št. IBAN IT27 F 05484 64230 030570420816 z navedbo »Partecipazione al concorso Calla in poesia-arte senza confini- Udeležba na natečaju Kal v poeziji-Umetnost brez meja«. Cajt, de bi pošjali poezije zapade 7. maja ob 12. uri. Nagrajevanje bo v nediejo 3, junja na Kalu.

“Sarebbe bello se…” è il tema della nona edizione del concorso di poesia “Calla in poesia – arte senza confini”, che ogni anno organizza il comune di Pulfero. Quest’anno le poesia possono essere redatte oltre che in italiano e sloveno, anche in inglese.
Il concorso è diviso in due sezioni, alle quali possono partecipare:
• alunni delle scuole elementari e medie inferiori;
• adulti e studenti di istituti superiori.
La partecipazione al concorso è consentita a tutti, alle seguenti condizioni:
• gratuitamente, per i ragazzi che non abbiano ancora compiuto il 18° anno d’età;
• con versamento della quota di iscrizione pari a € 15,00 per i maggiorenni.
I concorrenti possono partecipare con un massimo di due lavori per sezione. Le poesie, redatte ciascuna in due copie di cui una sola sottoscritta e completa di dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico, unitamente alla scheda di partecipazione ed alla ricevuta di versamento della quota di iscrizione (da effettuarsi sul ccp n° 15197338 intestato al Comune di Pulfero con l’indicazione dell’oggetto “Partecipazione al concorso “Calla in poesia – arte senza confini”) dovranno pervenire presso il Municipio del Comune di Pulfero entro il 7 maggio.
Le premiazioni avranno luogo domenica 3 giugno a Calla.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.pulfero.ud.it/portale/cms/calla/calla_12/index.htm

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp