Za grozd podpisali tudi v Posočju_Cluster, firma anche nel Posočje

Cluster Posocje.jpgV torek, 17. julija, so pismo o nameri ustanovitve čezmejnega grozda (clustra) podpisali Posoški župani – župan Občine Kobarid Robert Kavčič, Občine Bovec Valter Mlekuž, Občine Tolmin Uroš Brežan in Občine Kanal ob Soči Andrej Maffi. Na januarskem tradicionalnem novoletnem srečanju Slovencev Videnske pokrajine in Posočja, ki se je letos odvijalo v Kobaridu, se je porodila zamisel o čezmejnem grozdu (clustru), ki bo združeval občine z obeh strani meje in bo pomenil možnost skupnega konkretnega sodelovanja na področju turizma, infrastrukture, energetike, kulture, izročil, tradicije,… ter možnosti črpanja ali pridobivanja evropskih sredstev. Župani iz Benečije, Rezije in Železne doline ter nekaterih drugih okoliških občin so pismo o nameri ustanovitve čezmejnega grozda (clustra) podpisali 6.julija.

Martedì 17 luglio, nel municipio di Kobarid, i sindaci Robert Kavčič di Kobarid, Valter Mlekuž di Bovec, Uroš Brežan di Tolmin e Andrej Maffi di Kanal ob Soči hanno sottoscritto la lettera d’intenti per la costituzione del cluster transfrontaliero comprendente 21 Comuni della fascia confinaria della provincia di Udine (Valli del Natisone e del Torre, Resia e Canal del Ferro) e i quatto Comuni del Posočje (valle dell’Isonzo) in Slovenia. Sul versante italiano la firma del documento era avvenuta il 6 luglio nel municipio di Taipana/Tipana. È la realizzazione di quanto concordato dai primi cittadini dei due versanti in occasione del tradizionale incontro tra gli sloveni della provincia di Udine e della valle dell’Isonzo tenutosi lo scorso gennaio a Kobarid.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp