Višje kazni za prehitre in pijane voznike na slovenskih cestah

 
 
Pred vrati so novi predpisi in seveda višje globe za voznike na slovenskih cestah. Poslanke in poslanci v Državnem zboru Republike Slovenije so odločili, da je paket štirih takoimenovanih prometnih zakonov primeren za nadaljnjo obravnavo. Gre za zakon o motornih vozilih, zakon o voznikih, zakon o pravilih cestnega prometa in zakon o cestah, s katerimi želi vlada izboljšati varnost v cestnem prometu in jasneje določiti odgovornosti in pristojnosti za upravljanje javnih cest.
V osnutku zakona o pravilih cestnega prometa so se osredotočili na prehitre voznike, saj predlagajo zvišanje skoraj vseh kazni, ki se nanašajo na prekoračitev hitrosti. Prav hitrost je največkrat vzrok za najhujše prometne nesreče, še zlasti, če imajo vozniki v krvi alkohol.
Zakon s 380 evrov na 1200 evrov povišuje kazen za prekoračitev hitrosti za več kot 40 kilometrov na uro na cesti zunaj naselja, razen na hitrih cestah in avtocestah. Prav tako viša kazni za prekoračitev hitrosti na hitri cesti ali avtocesti za več kot 50 kilometrov na uro, in sicer z 300 evrov na 1000 evrov.
Najnižja predvidena kazen za vožnjo pod vplivom alkohola naj bi znašala 300 evrov, najvišja pa 1200 evrov. Osnutek predloga zakona predvideva tudi možnost, da policist po novem vinjega voznika ne bi tako kot doslej obvezno odpeljal v treznilnico. Tako bi lahko policist voznika, ki je napihal preveč, zalotil blizu svojega doma, ali med dopustom nedaleč od hotela oziroma kraja, kjer prenočuje, napodil v njegovo posteljo.
Za uporabo mobitela med vožnjo in neprivezovanje s pasovi naj bi po novem plačali enako kot doslej: vsak prekršek nas bo veljal 120 evrov. Če pa bomo podnevi vozili brez prižganih luči, bomo po novem namesto 40 plačali 50 evrov. Zakon o motornih vozilih je krovni predpis, ki bo dajal pravno podlago za podrobnejšo pravno ureditev vseh tehničnih zahtev za vozila.
Javnost je najbolj razburil predlog, da bi morali vsi kolesarji nositi čelado. Ta je za zdaj obvezna le za otroke. Po menju mnogih bi to marsikoga odvrnilo, da bi sedel na kolo. Zanimivo pa je, da predlog sploh ne perdvideva sankcije, če bi policist kolesarja brez čelade ustavil, zato se postavlja vprašanje, ali je preventivne nasvete sploh smiselno pisati v zakon. Osnutek zakona predpisuje — prav tako brez sankcije — obvezno motoristično obleko za voznike motornih koles.
Predlog novega zakona o cestah prinaša tudi večjo odgovornost upravljalcev cest za varnost in uvaja inšpekcijski nadzor nad varnostjo na občinskih in nekategoriziranih cestah. Inšpektor bo lahko, če ugotovi nepravilnosti, izrekal tudi sankcije. Obenem zakon tudi na novo opisuje prekrške in določa globe za kršitelje, ki storijo prekrške v zvezi s stanjem in uporabo cest, v zvezi vzdrževalnimi deli na cestah, v zvezi s prometno ureditvijo, prometno signalizacijo in opremo na cestah itd.
Prometni minister Patrick Vlačič je povedal, da se število mrtvih v cestnem prometu na Slovenskem zmanjšuje, vendar pa z doseženim po njegovih besedah ne smemo biti zadovoljni, dokler ljudje na cestah sploh ne bodo umirali. Med konkretnimi novostmi je omenil znižanje glob za prekrške, ki bistveno ne vplivajo na varnost cestnega prometa, na drugi strani pa strožje sankcioniranje storilcev prekrškov, ki so povezani z najtežjimi prometnimi nesrečami, kot so alkohol, prepovedane droge in prekoračitev hitrosti.
V strankah zakonu o pravilih cestnega prometa večinoma ne nasprotujejo, a opozarjajo, da bo treba nekatere rešitve še domisliti. Izrecno zakonu nasprotujejo poslanci Sds, ki jih moti predvsem višina kazni, ki bo po njihovem prizadela predvsem socialno šibke.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp