Videnski nadškof Mazzocato obljubu podpuoro Slovencam

 
 
V pandiejak 3. ženarja je videnski nadškof mons. Andrea Bruno Mazzocato v patriarhalni palači v Vidnu sparjeu številno delegacijo Slovencu iz videnske nadškofije, ki jo je vodu pre Renzo Calligaro, famoštar v Bardu in Zavarhu. V nji so bli Riccardo Ruttar za Sso videnske province, Bepo Qualizza predsednik zadruge Most, Ezio Gosgnach za združenje Blanchini, Luigia Negro predsednica Skgz videnske province, Viljem Černo, Luisa Cher in Igor Cerno.
Predstavniki Benečanu in Rezijanu so nadškofu predstavili zgodovino in aktualno cerkveno, socialno ter ekonomsko stanje Slovencu v Furlaniji. Vprašali so ga, naj jih cierku še naprej podperja, kakor do sada, saj se je slovenska besieda v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini ohranila po zaslugi domačih duhovniku.
Srečanje je šlo naprej dvie ure. Mons. Mazzocato je postavu puno vprašanj, de bi lieuš spoznu razmiere in probleme na teritoriju, ki ga je spoznu poliete in jeseni lani, kàr je obisku vse fare v okviru parvega pastoralnega stika s foranijami.
Na posebno vižo je nadškof želeu poglobiti vprašanje slovenskih dialektu. Na koncu je biu veseu, de je zastopu, de so beneški, rezijanski in kanalski dialekti part slovenskega jezika in de je prù, de se v šuolah uči knjižna slovenščina, kakor v Istri učé italijanski jezik, čeprù pripadniki italijanske manjšine guoré venetski dialekt.
»Vam nie bluo težkuo prepričati mene z vašimi pametnimi in kulturnimi ražoni. Buj težkuo vam bo prerpričati tiste, ki v vaših vaseh nečejo imieti nič skupnega s Slovenci. A se muorate tistega diela lotiti, saj vas je malo in če se bote med sabo kregali, nie trošta, de se vaša skupnost rieši,« je jau mons. Mazzocato.
Doluožu je, de je trieba jezikovne probleme, ki so med ljudmi, rešiti na visokim nivoju, z argumenti kulture in ne politike. Par tuolim bo tudi Cierku pomagala. Kar se Cierkve tiče, sevieda vaja še naprej dekret nadškofa Battistija, ki pravi, de se v videnski nadškofiji lahko mašuje po slovensko z bukvami, ki jih je parpravla Slovenska škofovska konferenca.
Za ekonomske in socialne probleme, bo videnska nadškofija pa že splomadi lietos oživiela in pejala naprej dielo zborovanja za gorski teritorij in vanj buojš vključila Kanalsko dolino, Rezijo in Benečijo. Takuo bojo paršli do besiede tudi Slovenci.
Na koncu je nadškof jau, de bo veselo sparjeu vabilo na Dan emigranta prihodnjega lieta, če sevieda mu bo paršlo za cajtam.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp