Veselimo se novega papeža_Grande gioia per Francesco I

“Izvolitev kardinala Bergoglia za papeža sem pričakoval že pred osmimi leti, ko so izbrali Benedikta XVI. Tokrat pa me je izbira veselo presenetila. Kakor me je prijetno presenetilo ime Frančišek, ki si ga je novi pastir katoliške cerkve nadel. To pomeni, da je nejgov namen prevetriti in dati novo moč naši cerkvi.” S temi besedami je teolog in odgovorni urednik Doma msgr. Marino Qualizza pozdravil izolitev novega papeža Frančiška I v sredo 13. marca. Novo izvoljeni sveti oče je nagovoril zbrano množico na trgu sv. Petra z besedami: »Bratje in sestre, dober večer. Vi veste, da je dolžnost Konklava dati Rimu škofa. Zdi se, da so ga moji bratje kardinali šli iskat skoraj na konec sveta. Toda smo tukaj, zahvljajujem se vam in za sprejem, škofijski skupnosti Rima.«  V nedeljo, 17. marca, ob 12. uri bodo verniki prvič lahko molili Angelovo češčenje skupaj z novim papežem. Slovesna sveta maša ob začetku petrinske službe papeža Frančiška bo na Trgu sv. Petra v torek, 19. marca, na praznik sv. Jožefa, ob 9.30. Dan kasneje, 20. marca, še ne bo običajne splošne sredine avdience. Predvidena pa je posebna avdienca ekumenskega značaja. Slovenski kardinal Franc Rode je povedal, da mu je papež Frančišek, preden se je v četrtek zjutraj odpeljal proti baziliki Marije Velike, da se priporoči varstvu Božje Matere, je ob kratkem srečanju v domu sv. Marte v Vatikanu dejal: “Rece por mi en esloveno. (Moli zame po slovensko.)” Rode poudarja, da novi papež dobro pozna Slovenijo in Slovence. “Med našimi rojaki v Argentini so bili njegovi najožji sodelavci nekateri znameniti slovenski duhovniki, ki jih izredno ceni. Eden njegovih pomožnih škofov v Buenos Airesu je Vinko Bokalič, ki je slovenskega rodu. Bergoglio je med svojim potovanjem po Evropi leta 1970 obiskal tudi Slovenijo in bil teden dni gost pri lazaristih na Maistrovi v Ljubljani,” je še povedal Rode. V  pogovoru za radio Ognjišče pa je kardinal Rode razkril, da je bil Bergoglio tudi “njegov kandidat”, saj ga pozna že več kot 30 let. Poleg tega, da je bil v 70. letih njegov gost v Sloveniji, sta se pozneje večkrat srečala tudi v Buenos Airesu, je dejal. “Novi papež Frančišek je najbolj povezan s Slovenci od vseh zadnjih papežev,” je še dejal.

“Mi aspettavo l’elezione del card. Bergoglio a papa già otto anni fa, quando la scelta cadde su Benedetto XVI. Questa volta sono rimasto, invece, felicemente sorpreso. Come mi ha sorpreso la scelta del nome Francesco che il nuovo pastore della chiesa cattolica si è imposto. Ciò significa che è sua intenzione rinnovare e dare nuova forza alla nostra chiesa”. Con queste parole il teologo e direttore responsabile del Dom, mons. Marino Qualizza ha salutato l’elezione del nuovo papa Francesco I, avvenuta mercoledì 13 marzo. Il cardinale Jorge Mario Bergoglio è, dunque, il nuovo pontefice con il nome di Francesco: 76 anni, arcivescovo di Buenos Aires, è il primo papa gesuita e il primo papa proveniente dall’America Latina.  Domenica, ci sarà il primo Angelus, dalla finestra dello studio in Piazza San Pietro e martedì, festa di San Giuseppe, la grande Messa d’inizio Pontificato, alle 9.30 del mattino, alla quale ogni fedele potrà partecipare. Mercoledì 20 marzo, invece, non ci sarà l’udienza generale, ma il Papa riceverà alcune delegazioni venute per la Santa Messa d’inaugurazione. Il cardinale sloveno Franc Rode ha rivelato che il nuovo papa conosce molto bene il popolo sloveno. “È legato agli sloveni più di ogni altro suo predecessore – ha affermato –. Ci conosciamo da 30 anni. Negli anni Settanta è stato mio ospite in Slovenia, poi ci siamo incontrati più volte. Tra i suoi più stretti collaboratori a Buenos Aires (in Argentina vive una nutrita e fiorente comunità di emigranti sloveni, ndr) c’erano diversi sloveni. Uno dei vescovi ausiliari è mons. Vinko Bokalič».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp