26 Settembre 2013 / 26. september 2013 fotogallery

Vera zahteva našo izbiro
La fede è una nostra scelta

Besieda, ki jo vičkrat nucamo v zadnjih časih, je globalizacija. Pride reči, de sviet, ki je biu deleč od nas, je paršu v našo vas, v našo hišo. Al’ je prù tuole, al’ pa je nevarno? Odgovor ni lahak, zak’ stvar ni lahka. Videmo pa, de če pride k nam iz Kitajkega tičiča, ki nie naša, posledice so, de ostanemo brez kostanja, brez burij, zak’ tista živau niema nasprotniku par nas an nam takuo vzame kjek našega an tega se na moremo braniti. Seviede je tuole samuo ‘an primer. Pa kaj moremo reči, kàr beremo, de je v Benečiji nastau že drugi budistični center v Kuosti, zad za tistim v Polavi? Al’ se moremo veseliti, zak’ se pobožnost šiere an dobi nove oblike, ki oživljajo kar je že zastarielo par nas? Al’ pa muoramo biti v skarbeh, zak’ naši ljudjè zapuščajo kristjansko viero, v kateri so bili učeni an v kateri so živieli do donašnjih dni? Vprašanje ima svojo pravico, četudi reči muorajo biti buj poglobjene, zak’ nie znano, če teli budistični centri štejejo tudi naše ljudì al’ pa udeleženci parhajajo od zuna. Vse tuole bomo muorali lepuo raziskati, de na bomo sodili stvari, brez de bi viedeli kuo obstajajo v resnici. Za zdaj pa so pred nami odparta dvie vrata. Parva so, de je viera svobodna izbiera. Vsak ima pravico jo izbrati an grede tudi dužnost spoštovati vsakega, četudi ima drugo viero. Takuo mi kristjani na moremo sovražiti nobednega. Naspruotno, muoramo braniti pravico vsieh an pomagati, de se bo ohranilo an okrepilo lepuo sožitje, medsebojno življenje, ki je pogoj meru. Druga vrata pa tičejo posebno nas Benečane. Nie novica za nobednega, de takuo, ki se šierijo hosti po naši deželi, takuo se redkieje viera par nas, al’ vsaj pobožnost. Nas nie ostalo dost v Benečiji an še tistih jih na videmo previč v cierkvi. Tala lenobà v službi božji al’ je postala splošna navada naša an Furlanu, ki pa pusti za sabo prazno življenje an dà parložnost, de se pojavijo druge varste rastlin, al’ pa je znamunje naših času, ki nas pusti zadost mierne an zadovoljne? Al’ pa teli novi centri zbudè v nas novo zanimanje za našo viero, ki je vič ku tavžint liet povezana z našim življenjem an je postala muoč an upanje našega življenja? Ries je, de potrebujemo dati naši pobožnosti novo muoč an zastopiti, de je rieč zelo riesna an jo na moremo rešiti, če se obarnemo na drugi kraj. Zdaj pa lahko zastopimo, de viera ni avtomatična. Zahteva svobodno izbiero. Našo izbiero.

Msgr. Marino Qualizza

Nell’editoriale il direttore responsabile del Dom mons. Marino Qualizza commenta l’apertura del nuovo centro buddista nel comune di S. Pietro al Natisone. «Dobbiamo essere felici perché la devozione si sta allargando e sta assumendo nuove forme o dobbiamo preoccuparci perché la nostra gente abbandona la fede cristiana?», si chiede mons. Qualizza. «È vero – spiega poi Qualizza – che dobbiamo dare alla nostra religiosità una nuova forza e capire che la situazione della Benecia è seria. Non risolveremo di certo la questione voltandoci dall’altra parte. La fede non è una scelta automatica. Richiede una scelta libera. La nostra scelta».

Mons. Marino Qualizza