13 Gennaio 2021 / 13. januar 2021

V prvem letošnjem Domu
Nel primo Dom di quest’anno

V prvi letošnji številki, z dne 15. januarja, Dom postavlja v ospredje obete in izzive za Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino v novem letu. Slovenci v videnski pokrajini smo zakorakali v leto 2021 z upanjem, da bo boljše, da bo srečnejše, da bomo zdravi in bo življenje spet postalo normalno. Občinske uprave, župnijske skupnosti in slovenske organizacije opugumljajo in nalivajo upanje domačim ljudem in imajo veliko načrtov za izhod iz krize. Treba bo na najboljši način izkoristiti prednosti, ki so jih naše doline pokazale med pandemijo in predstavljajo pomemben plus za promocijo območja.

Nel primo numero di quest’anno il Dom pone in primo piano aspettative, proposte e progetti per il 2021 nel territorio della provincia di Udine, nel quale è insediata la comunità di lingua slovena. «Risolvere definitivamente la pandemia da coronavirus e ripartire con nuovo slancio, sfruttando anche i punti di forza del territorio messi in evidenza dall’attuale crisi. È questo il pensiero del mondo politico, culturale ed ecclesiale di Benecia, Resia e Valcanale all’inizio del 2021.

UVODNIK / EDITORIALE
La comunione dei Santi/Občestvo Svetnikov

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Kako pomembno je skrbeti drug za drugega in za stvarstvo/Quanto è importante prendersi cura uno dell’altro e del creato

ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
La natività e l’annuncio del mistero dell’incarnazione nei canti antichi/Jezusovo rojstvo in napoved skrivnosti včlovečenja v starih pesmih

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
2020 za nekatere najboljše leto doslej/Per alcuni il 2020 è stato l’anno migliore finora

SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Zasneženi svet Valentin/Un San Valentino molto innevato

DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Nova pravila proti koronavirusu. Cepljenje ljudi bo trajalo več mesecev/Nuove regole contro il coronavirus. Le vaccinazioni proseguiranno più mesi

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Sveta maša po slovensko je razsvetila božične praznike/La santa messa in sloveno ha illuminato le feste di Natale

Ex scuola di Oblizza a disposizione delle associazioni/Nekdanja šola v Oblici na razpolago društevom

Televizijski Dan emigranta o 20-letnici zaščitnega zakona/Il Dan emigranta televisivo sul ventesimo anniversario della legge di tutela

TERKSE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Una società per promuovere al meglio la terapia forestale/Družba za boljšo promocijo gozdne terapije

KANALSKA DOLINA / VAL CANALE
Tudi letos so med božičnimi prazniki zaživeli stari običaji/Anche quest’anno, durante le festività natalizie, si sono mantenute le tradizioni antiche

REZIJA / RESIA
I racconti, un valore aggiunto/Pravljice predstavljajo dodatno vrednost

DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
Posoške tovarne na razstavi Tolminskega muzeja/Le fabbriche dell’alta val Isonzo in mostra al museo di Tolmino

ŠPORT / SPORT
»Naš Livio je paršu na varh od te najvišjega brega«/«Il nostro Livio è giunto in cima della montagna più alta»