Trinkov koledar je ogledalo kulturnih dejavnosti

 
 
»Trinkov koledar je ogledalo kulturnih dejavnosti slovenske manjšine v Videnski pokrajini,« tako je rekel Miha Obit, predsednik kulturnega društva »Ivan Trinko«, ki je v četrtek 20. januarja v dvorani Inštituta za slovensko kulturo v Špetru predstavil novo izdajo Trinkovega koledarja.
Med številno publiko je bil tudi videnski župan Furio Honsell. »Slovenska manjšina ima pomembno vlogo v Furlanijo — je poudaril videnski župan —, ker to območje bogati s svojo kulturo in s svojim jezikom.« Kot je sam Furio Honsell povedal, je med obiskom predsednika Slovenije v Rimu na sprejemu na Kvirinalu predsednikoma Napolitanu in TŸrku podaril knjigo Brune Balloch »Mlada lipa« kot simbol kulturne pestrosti Furlanije.
Na večeru, ki se je odprl z nastopom mlade pianistke Vida Rucli, so predstavili tudi publikacijo »Mlada lipa«, ki že dvanajst let izhaja kot priloga Trinkovega koledarja in vsebuje prispevke Brune Balloch z ustnimi pričevanji o jezikovnem zakladu ter ljudskem izročilu vasi Subid v občini Ahten. Na kulturnem društvu Ivan Trinko so ugotovili, da ukvarjati se s temi pravljicami ni pomenilo samo rešiti slovensko narečje tega kraja, ampak na splošno ljudsko izročilo slovenske manj- šine. Na večeru je Bruna Balloch prebrala pravljico o rojstvu vasi Subid. Publikacijo so uredili tajnica društva Ivan Trinko Lucia Trusgnach, profesor slovenščine na Videnski univerzi Roberto Dapit in znanstvena sodelavka Dialektološke sekcije Inštituta Frana Ramovša v Ljubljani Danila Zuljan Kumar.
Spisi Brune Balloch so razdeljeni na različne kategorije: živalske, pravljice z raznimi tematikami, pripovedi o svetnikih, o bajinih bitjih, o Subidu, pripovedi in verovanja z verskim in moralnim jedrom ter zabavljive zgodbe in anekdote. »Mlada lipa ima pomembno vlogo na našem ozemlju. Ne smemo pozabiti, da obstaja nevarnost — je rekel profesor Dapit — , da se slovenska beseda v Furlaniji ugasne.« Pri izdaji publikacije je imela pomembno vlogo dr. Danila Zuljan Kumar, ki je poskrbela za prepis subiskega narečja. »Jezik, ki ga Bruna Balloch uporablja, je bogata metafora in je živa slika Subida. Ni bilo vedno enostavno najti kompromis med živim jezikom in slovensko pisavo.«
Nato je Lucia Trusgnach predstavila vsebino Trinkovega koledarja. Letos slovenska manjšina praznuje deseto obletnico zaščitnega zakona in o tem v svojih prispevkih pišejo senatorka Tamara Blažina, predsednik Skgz Rudi Pavšič, predsednik paritetnega odbora Bojan Brezigar. Iole Namor je pa napisala pregled leta 2010. Pozdrav Trinkovem koledarju je napisal slovenski Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Boštjan Žekš.
Zdravko Likar, načelnik upravne enote v Tolminu, ki je napisal o dvajsetletnici Kobariškega muzeja in o desetletnici Fundacije »Poti miru v Posočju«, je povedal, da načrtujejo zgraditi Pot miru od Bovca do Devina. Pobudo je sam predsednik Slovenije Danilo TŸrk predstavil italijanskemu predsedniku Giorgiu Napolitanu. Ob stoletnici prve svetovne vojne, je dodal Likar, je tudi v programu »park miru«, v katerem bojo poskusili združiti vse fronte prve svetovne vojne. Društvo »Pot miru v Posočju« ima v ta namen že stike z Belgijo, Rumunijo, Češko Republiko, Slovakijo, Poljsko itd.
Giorgio Banchig, ki v svojem prispevku piše o Risorgimentu v Nadiških dolinah, je podčrtal, da so takratni administratorji Benečije od avstrijski oblasti zahtevali avtonomijo, da bi branili svoje pravice pred Čedadom. Obenem pa so prosili tudi, da bi razširili špeterski okraj do Fojde, da bi tako združili vasi tega območja, kjer se je govorilo slovensko. »Morda če bi naši župani sledili temu primeru — je poudaril Banchig —, bi zares delali za dobro ljudi in rešili veliko problemov.«
Suzana Pertot je na kratko predstavila projekt »Jezik – Lingua«, ki je po njenem mnenju »izraz večletnega in učinkovitega sodelovanja slovenske narodne skupnosti v Italiji z italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji. S sredstvi evropskih programov bosta obe manjšini uresničili vrsto projektov, ki bodo obogatili kulturno in socialno ponudbo širšega čezmejnega prostora.«
Na predstavitvi je Lucia Trusgnach med drugim omenila sodelavce Trinkovega koledarja in druge ljudi, ki so imeli pomembno vlogo pri kulturni rasti slovenske manjšne, ki so nas v preteklem letu zapustili. Omenila je Dina Del Medica, profesorja na Videnski univerzi Nikolaja Mikhailova in g. Zdravka Revna.
Spomnila se je tudi dolgoletnega urednika Trinkovega koledarja mons. Jožka Kraglja, ki je pred kratkim umrl in ga bodo s primernim člankom počastili prihodnje leto.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp