Pivku častni znak Deželnega sveta_A Pivk sigillo del Consiglio regionale

PivkZa Tadeija Pivka je 2015 bilo izjemno uspešno leto. Štiriintridesetletni Žabničan je osvojil svetovni pokal in postal evropski ter italijanski prvak v gorskem teku skyrunning. Do teh dosežkov je prišel kot prvi italijanski državljan. Zaradi tega mu je v sredo, 16. marca, predsednik deželnega sveta Furlanije-Julijske krajine Franco Iacop podelil častni znak deželnega sveta.
Na srečanju je Pivkove izjemne fizične sposobnosti potrdil njegov trener, osteopat Luigino Boccolini.
»Ponosni smo, da imamo v Furlaniji-Julijski krajini športnike, kot je Pivk,« je dejal predsednik Iacop, po katerem potrjuje naša dežela svojo izvrstnost tudi v manj znanih športnih panogah, ki zahtevajo veliko požrtvovalnosti in vztrajnosti.
Pivk in Boccolini sta izjavila, da čutita s podelitvijo tega priznanja bližino dežele in obenem predlagala, da bi Pivkov dres okrasil tudi logotip deželnega sveta.
»To pokroviteljstvo je nam v čast,« je odgovoril predsednik Iacop. Pivkove vrhunske rezultate je ob njem pohvalil tudi deželni svetnik Roberto Novelli, ki je športniku tudi zaželel, da bo bližajoča se športna sezona navdušujoča, kot je bila prejšnja.
Za Pivka je zelo težko usklajevati skužbo s tedenskim programom treniranja, ki je sicer dvajseturni. Lani je v dresu kluba Aldo Moro-Team Crazy Idea osvojil svetovni pokal v gorskem teku Skyrunning World Series. Etape zahtevnega tekmovanja so se odvijale v Španiji, v Italiji, v Združenih državah Amerike, na Kitajskem ter v Švici. Prva etapa svetovnega pokala Skyrunning World Series se bo za leto 2016 odvijala 30. aprila v Tibetu.
Mladi Žabničan se pa ukvarja tudi s turnim smučanjem. Danes zvečer se bo tako udeležil nočnega tekmovanja Sellaronda Skimarathon v Ladiniji, z 2800 m višinske razlike in 42 km dolžine.

Per Tadei Pivk il 2015 è stato un anno di grandi successi. Il trentaquattrenne di Camporosso/Žabnice ha vinto la Skyrunning World Series – ovvero la coppa del mondo di corsa in montagna, diventando anche campione europeo ed italiano nella disciplina. È il primo cittadino italiano a raggiungere questi livelli. Per questo, mercoledì 16 marzo il presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Franco Iacop, gli ha conferito il sigillo del consiglio regionale.
All’incontro le eccezionali doti fisiche di Pivk sono state confermate anche dal suo preparatore atletico, l’osteopata Luigino Boccolini.
«Siamo orgogliosi di avere in Friuli-Venezia Giulia atleti come Pivk» ha detto il presidente Iacop, secondo cui la nostra regione conferma la propria eccellenza anche nelle discipline sportive di nicchia, contraddistinte da grandi sacrifici ed impegno.
Pivk e Boccolini hanno dichiarato che con questo riconoscimento sentono la vicinanza della regione ed hanno proposto di poter esibire sulla divisa il simbolo del consiglio regionale. «Un patrocinio che onora noi» ha acconsentito il presidente Iacop, cui ha fatto eco il consigliere regionale Roberto Novelli, che ha lodato Pivk per l’eccellenza dei suoi risultati, augurandogli una prossima stagione altrettanto esaltante.
Per Pivk è piuttosto difficoltoso conciliare il lavoro col programma settimanale di allenamento, che lo impegna per venti ore. L’anno scorso si è aggiudicato la Skyrunning World Series, vestendo la divisa dell’Us Aldo Moro-Team Crazy Idea. Le tappe dell’impegnativa competizione si sono svolte in Spagna, Italia, Stati Uniti d’America, Cina e Svizzera. Per la Skyrunning World Series 2016, la prima tappa si svolgerà il 30 aprile in Tibet.
Il giovane camporossiano pratica anche scialpinismo. Stasera parteciperà alla competizione notturna Sellaronda Skimarathon in Ladinia, di 42 km e con un dislivello di 2800 m.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp