Slovenščina v javni upravi_Lingua slovena nella PA

Do 30. aprila 2012, lahko deželne in krajevne javne uprave, tudi v združeni obliki, ter koncesionarji javnih storitev na krajevni ravni predložijo lastne projekte v zvezi z rabo slovenščine v javni upravi – skladno z nameni in posegi navedenimi v 4. odstavku 8. člena zakona št. 38 z dne 23. februarja 2001 (Zaščita slovenske jezikovne manjšine v Furlaniji Julijski krajini).

Il 30 aprile 2012 scade il termine per la presentazione dei progetti relativi all’uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione – in coerenza con gli obiettivi e gli interventi previsti dall’articolo 8, comma 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia) – da parte delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, anche in forma associata, e dei concessionari di servizi di pubblico interesse locale.

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT5/ARG3/FOGLIA12/

 

 

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp