Skrivnosti domačih gubanc in štrukju_I segreti di gubane e strucchi

7Elisa in ValeriaTel miesac je pekarna La Gubana della nonna v Ažli parpravla štier delavnice, ki so v nje prestorih vsak četartak, od 19. do 21. zvičer. 2. an 9. marča so učil’ napravt fujačo, kuhane an ocvarte štrukje. Zadnje dvie srečanji bota 16. an 23. marča. De bi se upisal’ na delavnice an de bi zviedli vič o iniciativah in dobruotah pekarne poglejta spletno stran www.gubanadellanonna.com. Pogovorili smo se z Eliso Costantini, ki kupe z mamo Valerio Domenis peje naprej pekarno. Naj povemo tudi, de je Valeria za svoje dielo parjela posebno priznanje s strani Confartigiana iz Vidna.

Kaj boste arzkrili na zadnjih dvieh srečanjih?
»V četartak, 16. marča, bo Francesca Gobbo pokazala, kuo se naprave sladčine z medam an sezonskim sadjam, napravjene brez cukerja za tiste, ki imajo intolerance. Telo delavnico parpravjamo kupe z vidansko pekarno Dal Cont Delicatesse. 22. marča, bomo pokazal’, kuo se runa galobico an druge sladčine za Veliko nuoč.«
Je že vič liet, ki parpravjate korše, de bi stuorli zapoznat domače dobruote. Ne samuo par nas a tudi po sviete…
»Kupe z mamo vičkrat hodimo po sviete gledat slovenske al furlanske emigrante. Jim učimo, kuo se runa gubanco an druge tradicionalne sladčine. Smo ble v Belgiji in Kanadi. Nas vabejo zveza Slovenci po svetu an društva furlanskih migrantu. Tle par nas pa je že kajšno lieto, ki par Auserju v Špietru učmo kuo narest gubanco, ocvarte an kuhane štrukje, slane an sladke torte, piškote.«
Kuo j’ tuo, de ste dali pekarni ime »Gubana della nonna« an dost liet od tega ste jo odparli?
»Pekarna se je že klicala takuo, kàr smo jo lieta 1999 vzel’ tu roke iz prejšnjih gaspodarju, ki so jo bli odparli lieta 1985. Prej smo imiel’ pekarno pred cierkujo, lieta 2006 pa smo se preselil’ na drug kri cieste, po cierkvi, an smo kupil’ kajšno novo makino, de bi izbuojšali producion.«
Vaše dobruote imajo posebno skriunost, so sad jubezni do domačih ricet an parjateljskih vezi po sviete…
»Moja mama, kàr je vzela pekarno, je prehodila vse Nediške doline. Napravla je dugo pot, de bi izbuojšala produkcijo. Hodila je po dolinah od hiše do hiše, po starih ricetah štrukju an gubanc, ki jih je pravala nardit vič krat priet kuo je ušafala te pravo. A tudi parjatelji iz domačih kraju an ki živjo okuole po sviete so ji dal’ vič ricet: iz Deviških otoku plumcake, ki se ga runa z bananami, kuo se naprave testuo za slane torte ji je učiu kuhar iz Rodija, kuo se naprave slan plumcake pa se je zapisala v bukvarni v New Yorku iz bukvi francoske kuharce. V lietih so paršli blizu bukva sladčin an jedi iz vič kraju Italije, Evrope an sveta.«
Seveda, kar jih runa posebno dobre, so tudi sestavine (ingredienti), ki jih nucate…
»Ingrediente skarbno zbieramo, saj želimo, de naše sladčine so kvalitetne. Kupmo te narbuojše ingrediente, ku suho sadje, moko an jajca an gledamo dat manj cukerja an masla v naše dobruote.«
Al’ ste zadovoljni s prodajo vaših dobruot? Kje jih prodajate an kada ste odparti v Ažli?
»Smo zadovoljni. Vsake lieto se arzšieri krog kupcu naših dobruot tudi zauoj delavnic in novosti, takuo de nas nimar vič judi pozna. Prodajamo naše dobruote v celi deželi. Nam jih prašajo tudi iz druzih kraju Italije an po sviete. Naše sladčine se jih ušafa v malih targovinah od Trsta do Tarbiža. Naša pekarna je odparta vsak dan in tudi ob nediejah. Zaparto je ob pandiejkih.« (Larissa Borghese)

Questo mese il forno La Gubana della nonna di Azzida/Ažla ha organizzato quattro laboratori, che si svolgono ogni giovedì dalle 19.00 alle 21.00 nei locali dell’attività. Lì il 2 e il 9 marzo si è potuto imparare a fare la fujača e gli strucchi lessi e fritti. Gli ultimi due incontri si svolgeranno il 16 e il 23 marzo. Per iscriversi ai laboratori e per saperne di più sulle iniziative e sui prodotti del forno potete visitare la pagina internet www.gubanadellanonna.com. Abbiamo intervistato Elisa Costantini, che con la madre Valeria Domenis conduce l’attività del forno e che per il proprio lavoro ha ricevuto un riconoscimento da parte di Confartigianato Udine.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp