Reka, ki povezuje

 
 
Vorganizaciji Ministrstva za okolje in prostor ter Občine Tolmin, je konec januarja potekala javna obravnava predloga za razglasitev Dneva reke Soče. Zamišljen je kot čezmejno praznovanje vseh, ki ob 140 km dolgi reki živijo, ob tem pa izbolj-ševanju sonaravnega gospodarjenja, trženja z njo in zbliževanju ljudi v teh krajih. Posebno važno je osveščanje mladih o blagodejnem stiku z naravo, pomenu ohranjanja relativno neokr-njene reke, pritokov in njenega okolja.
Za enkrat so severnoprimorski župani dogovorjeni, da podpišejo 22. marca pismo o nameri za praznovanje dneva reke Soče. Kot kaže, bodo k sodelovanju povabili tudi italijanske občine. Navadnim ljudem na Kobariškem in Bovškem pa bi se zdelo čudno, če bi povabili zraven le tiste »italijanske« občine, ki se navezujejo na spodnji tok te reke in ne tudi tiste, ki mejijo s kobariško in bovško občino, če so na slovenski strani zraven tudi občine, ki so bolj oddaljene od Soče, kot npr. Občina Ajdovščina.
Morda bo beseda tekla še tudi o tem, saj ni določen še niti datum praznovanja Dneva Soče. Kot kaže, bo v mesecu februarju Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predlog za razglasitev dneva ene najlepših rek na svetu in ga predstavilo upraviteljem na italijanski strani.
Razhajanja med udeleženci razprave in pobudniki so še zelo neusklajena in se bodo prečiščevala še leta, da bo iz vsega nastalo nekaj več kot le privlačen turistični promocijski projekt: tudi študijsko kakovosten v kotlinah in na gorah ob reki in ne le dediščino ribištva. Dan Soče bi zato bil primeren v pričakovanju poletja, da bi hkrati s promocijo, ekološko osveščali mlade domačine in prihajajoče turiste.
Poleg že raziskanega in razvitega ribištva, bi kazalo sedaj največ skrbi nameniti doslej najbolj zanemarjeni a zanimivi temi: raziskavi bioloških posebnosti tukajšnje favne in flore ter ureditvi učnih poti, kjer bi biologi podrobno spregovorili skupinam šolarjev, študentov in turistov o tukajšnjem naravnem bogastvu.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp