-->

Tarčmun/Tercimonte – Kries Sv. Ivana/Falò di San Giovanni

23 Giu 2018, 00:00 - 24 Giu 2018, 23:59

Kries sv. Ivana bojo v saboto 23. junja zvičer paržgal’ na Tarčmune, kjer 24. bo senjam sv. Patrona; 23. zvičer bojo paršgal’ kries tudi par Mašerah an v dolenjin Tarbju.

Il falò di San Giovanni sarà acceso la sera del 23 giugno a Tercimonte, dove il 24 giugno ci saranno i festeggiamenti del Santo Patrono; la sera del 23 giugno saranno accesi i falò anche a Masseris e a Tribil di Sotto.