-->

Srednje/Stregna – Senjam Sv. Ivana/Sagra di San Giovanni

23 Giu 2018, 00:00 - 24 Giu 2018, 23:59

S praznikan Sv. Ivana je povezanih vič iniciativ:

v saboto 23. junja ob 14 bo pohod po hosteh an sanožetah Benečije, de bi spoznal’ zeja Sv. Ivana. Se ušafate pred kamunan, kjer se boste uarnil ob 19.30;

v saboto 23. junja ob 19. v agriturizmu La casa delle rondini na Dugah bo aperitiv z ramonikami, anta sprehod pruot Gorenjem Tarbju, kjer ob 21 bojo paržgal kries. Na bifeju se je trieba rezervirati (0432/724177);

v nediejo 24. junja ob 8.30 bo pohod po gobe an zeja. Se ušafate v Podutani, od kod gresta par nogah do Gorenjega Tarbja, kjer bo prepoznavanje nabranih gob an zeja. Parnesita dovoljenje za nabiranje gob.

 

Alla festa di San Giovanni sono collegate diverse iniziative:

sabato 23 giugno dalle 14 ci sarà una camminata per prati e boschi della Slavia friulana per conoscere le erbe di San Giovanni. Il ritrovo è davanti al comune dove si tornerà alle 19.30;

sabato 23 giugno alle ore 19.00 nell’agriturismo »La Casa Delle Rondini« a Dughe si terranno un aperitivo con fisarmoniche e successivamente una passeggiata verso Tribil di Sopra dove alle 21 verrà acceso il falò. Il buffet deve essere prenotato (0432 724177);

domenica 24 giugno alle 8.30 ci sarà la camminata a funghi e erbe. Si andrà a piedi da San Leonardo a Tribil di Sopra, dove si classificheranno funghi e delle erbe raccolte. Bisogna portare l’autorizzazione per raccogliere i funghi.