-->

Špietar/San Pietro al Natisone- Božični sejmič/Mercatini di Natale

9 Dic 2017, 10:00 - 10 Dic 2017, 19:00

V saboto 9. an v nediejo 10. dičemberja od 10. do 19. bo v prestorih paleštre (ul. Simonitti) v Špietru božični sejmič Stara dela za donašnji Božič. V saboto ob 10. odpartje sejmiča, od 15. do 17. animacija za otroke, ob 18. v sali polifunkcional’ bo koncert mladinskega orkestra Marzuttini. V nediejo od 15. do 17. animacija za otroke. Sejmič parpravjata Pro loko Nediške doline s špietarskin kamunan an vič društvu. V cajtu božičnega sejmiča bosta od 10. do 13. an od 14. do 16. v Špietru odparta slovensko multimedialno okno »Smo« an uficij za informacije an sparjemanje turistov Iat.

 

Sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 10 alle 19 negli spazi della palestra e del palazzetto dello sport si terrà la mostra-mercato “Gesti antichi per un nuovo Natale”. Sabato alle 10 apertura e inaugurazione, dalle 15 alle 17 animazione per bambini, alle 18 in sala polifunzionale a San Pietro il concerto dell’orchestra giovani Marzuttini. Domenica dalle 15 alle 17 animazione per bambini. La mostra mercato è organizzata dalla Pro loco Nediške doline in collaborazione con il Comune di San Pietro. Nella due giorni della mostra mercato saranno aperti a San Pietro, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16, il museo multimediale Smo e l’Ufficio per informazioni turistiche Iat.