Prazne zibelke, prazni vrtci_Culle vuote, asili vuoti

Zibiele na tečejo in zatuo se vartaci praznijo. V šuolskem lietu 2019 2020 bo kar 13 otruok manj v Nediških dolinah in 7 manj v kamunu Tarbiž, glih taraj ku lani na Njivici, in kajšan vič v Ukvah (+5), Reziji (+4) in Tipani (+3). V Nediških dolinah je vpisanih 13 otruok manj: 9 manj v dvojezičnem vartacu v Špietru in Sauodnji, 8 manj v Ažli; po dva vič v Gorenji Miersi in Podbuniescu. Če pomislimo, de lieta 2016-2017 je bluo v vartacah 177 otruok in lietos samuo 106, je število v treh lietah padlo za 40 par stuo. V novem šuolskem lietu bo v vartcu, kjer se mali učijo italijansko in slovensko, skor 67% predšuolskih otrok v Nediških dolinah. Drugače bo vičstopinski inštituit Pavel Petričič hlietu imeu osan učencu vič ku lietos, zatuo ki bo 15 šuolarju vič v primarni šuoli in dva študenta vič v sriednji šuoli. Med primarnimi šuolami bo dvojezična imiela vič ku pù šuolarju tistih liet v Nediških dolinah (55,83%) in je edina, ki raste. Zrastli so vpisi tudi v dvojezično sriednjo šuolo, kjer bo 35,7% vsieh čeč in puobu tistih liet. Vsi podatki o vpisanih v šuolsko lieto 2019-2020 lahko pogledate v prospektah (tabelah). Za šuolo v Prapotnem nie še uranih številk. Neuradno pa smo zvideli, de bo število učencu v novem šuolskem lietu močnuo zrastlo. Poudariti je le še, de bo šetemberja v Tipajski šuoli šešt otruok vič ku lietos (trije vič v vartacu in trije vič v primarni), takuo de bo šuola ostala.

Culle vuote, asili vuoti. La denatalità fa sentire i suoi effetti anche sulle iscrizioni all’anno scolastico 2019-2020 chiuse lo scorso 31 gennaio. Fa venire i brividi constatare che nelle Valli del Natisone il numero degli alunni nelle scuole dell’infanzia è calato del 40 per cento in appena tre anni, dai 177 dell’anno scolastico 2016-2017 ai 106 del 2019-2020. In controtendenza, quest’anno, vanno gli asili di Pulfero, San Leonardo, Taipana, Resia e Ugovizza, ma si tratta di numeri molto bassi, che non lasciano spazio agli entusiasmi.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp