Posvet učencev dvojezične šole_”La scuola siamo noi”

7dvojezična»Če bi bila dvojezična šola pijača, bi bila voda, ker je čista, zdravilna in dobra.« Tele je biu adan od številnih sloganu učencu petega razreda dvojezične primarne šuole na posvetu pod naslovam »Šola smo mi«, ki so ga parpravli pru učenci v petak, 23. maja, v prepuni špietarski kamunski dvorani. Na začetku so pokazali videoposnetke, v katerih so otroci z liepimi metaforami poviedali, kaj je in kaj za nje pomeni tela šuola. Učenci so natuo arzložli, kuo se je rodiu dvojezični inštitut. »Na začetku, če so se ljudje Nediških dolin tieli učiti po slovensko, so muorli hoditi v šuolo v Gorico, kjer so živeli cieu tiedan in so imeli domotožje (nostalgijo) za domače kraje.« Potle pru 30 liet odtuod se je rodila dvojezična šuola. Veliko zaslugo sta imiela sedanja direktorca vičstopinjskega inštituta, Živa Gruden, in ranci Paolo Petricig. O njim in o njega dielu je na posebno vižo guorila prof. Silvana Schiavi Fachin, ki je v sedemdesetih lietih spoznala Petriciga in mu parpomala par izdelovanju dvojezičnega metoda za telo šuolo. Par učenju slovenskega jezika so puno pomagal’ tudi konkorš »Moja vas«, na katerim so otroci pisali po slovensko, in tudi poletni tečaji (korši) namenjeni pru otruokam, ku »Mlada brieza« in »Barčica moja«. Učenci petega razreda so arzložli publiki tudi, de se uče u šuoli literarni slovenski jezik, ki je podlaga (fonda), de bi se obvarvu in obogateu dialekt, ki je domači jezik v naših dolinah. Dvojezična šuola je iz lieta v lieto zrasla, saj donas štieje vič ku 250 otruok. Parklicala je tudi puno ljudi od zunaj, takuo de se lahko prave, de nie bla maj samuo »špietarska« šuola. Otroci so potle guorili o narlieuših momentih, ki so jih doživljali v petih letih primarne šuole. Guorili so o izletah in o drugih iniciativah, ki jih je inštitut parpravu. Seviede so guoril’ o težavah, ki so jih imiel’, kàr so muorli pustit stari hram na ciesti, ki peje u Ažlo. Predstavili so tudi svoje učitelje. Spreguoriu je Mattia Cendou, ki uči gimnastiko v sriednji šuoli in je tudi bivši učenac. Poviedu je, kajšna je bla njega izkušnja (ešperienca) in tudi o težavah, ki jih ima, za učit telovadbo, odkar se je šuola muorala preseliti. O prihodnosti dvojezične šuole je pa guorila direktorca Živa Gruden. Poviedala je, de bo peti razred v šuolskim lietu 2014-2015 tehnološko opremljen. »Tel – je poviedala – je liep izziv za vse, predvsiem za učitelje.« Dvojezična šuola je poznana povsod in na njo gledajo tudi od zuna, saj tudi v Terskih dolinah so izrazili željo, de bi imeli dvojezično šuolo. »Kaj dielajo pa sada tisti, ki so hodili v dvojezično šuolo?« so se spraševal’ učenci. Na telo vprašanje sta odguorili Maria Giulia Pagon in Martina Marmai, bivši učenki tele šuole in predstavnici skupine Mladih Benečanu, ki se je rodila v zadnjih cajtih z namienam, de bi mladi, ki so končali dvojezično šuolo al’ izhajajo iz manjšinskega ambienta, guorili med sabo samuo po slovensko. »Naša skupina – je poviedala predsednica Martina Marmai – štieje vič ku 40 ljudi, ki so čuli potriebo, de spet začnejo guorit po slovensko. Na posebno vižo se je skuoze muziko naša skupina arzšierila in sada imamo puno parjatelju tudi v Sloveniji.« Na začetku posveta je pozdravu tudi bivši špietarski župan Tiziano Manzini, ki je poviedu, de bojo kmalu začela diela za obnoviteu starega hrama. Trošt je, de se bojo učenci mogli varnit k normalnosti že v prihodnjim šolskim lietu 2014-2015.

Venerdì 23 maggio si è tenuto a San Pietro al Natisone il convegno degli alunni della quinta elementare della scuola bilingue dal titolo “La scuola siamo noi”. I ragazzini hanno presentato i momenti più belli della loro vita scolastica. Hanno, inoltre, messo il luce le difficoltà che ha comportato per loro il trasferimento dalla sede di viale Azzida. Per parlare del passato, del presente e del futuro della scuola, sono intervenuti la prof. Silvana Schiavi Fachin, la direttrice dell’istituto scolastico bilingue Živa Gruden, il professore di ginnastica ed ex alunno della scuola Mattia Cendou e Maria Giulia Pagon e Martina Marmai, rappresentanti del gruppo Mladi Benečani.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp