31 Marzo 2021 / 31. marec 2021

Ne spreglejte velikonočnega Doma
In primo piano sul Dom di Pasqua

Šesta letošnja številka Doma, z dne 31. marca, je velikonočno obarvana. »Tudi letos bomo obhajali Veliko noč, največji krščanski praznik med epidemijo z znatnimi omejitvami. Božje ljubezni do nas pa nič ne ustavi, tudi koronavirus ne. Jezus nam obljublja svojo bližino. Za razliko od lani, tokrat cerkve ne bodo ostale prazne. Obredi Velikega tedna in Velike noči bodo potekali, čeprav ob spoštovanju predpisev proti širitvi okužbe. Seveda, bodo tudi blagoslovili velikonočne jedi. Na velikonočno nedeljo bo sveta maša po slovensko v špietrski farni cierkvi. Sorodnike in prijatelje bomo lahko obiskali 3., 4. in 5. aprila, tako da nihče ne bo ostal sam.  Jezus je vstal od mrtvih in od smrti bomo vstali vsi. To je upanje, na katerem je postavljena naša vera,« beremo na prvi strani.

Il sesto numero del quindicinale Dom, con la data del 31 marzo, mette in primo la principale festa cristiana. Celebrare, in questo terribile momento, con ancora più forza la Pasqua, le vittoria di Cristo sulla morte e sulla sofferenza. Lo chiede mons. Livio Carlino, arciprete di Cividale, ora anche vicario foraneo per le Vali del Natisone dopo la riforma territoriale dell’Arcidiocesi di Udine. La Pasqua va vissuta «con lo spirito della speranza che è quello che anima sempre la nostra vita di fede e di cristiani, quando in modo particolare celebriamo il Triduo pasquale che è il centro di tutta la nostra vita di fede».

UVODNIK / EDITORIALE
Bog dela za nas skozi modre in pametne ljudi / Dio lavora per noi attraverso le persone sagge e intelligenti
VELIKA NOČ 2021 / PASQUA 2021
Na Veliko noč bo sveta maša po slovensko v Špietru / A Pasqua si terrà la santa messa in sloveno a San Pietro
Mons. Livio Carlino: «Ma dopo il Venerdì Santo arriva sempre la Pasqua di Risurrezione» / Msgr. Livio Carlino: »A, po Velikem petku, pride vedno Kristusovo vstajenje«
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Revni bodo postali še bolj revni / I poveri diventeranno sempre più poveri
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Gospod Angelo Kracina je zmagal v tožbi / Don Angelo Kracina ha vinto la causa
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA/
Tra le regioni slovene la Benecia eccelleva per i «pirhi» più belli / Med slovenskimi deželami, se je Benečija ponašala z najlepšimi pirhi
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Za Veliko noč lahko v cerkva, enkrat dnevno na obisk k sorodnikom in prijateljem / In occasione della Pasqua si può andare in chiesa, una volta al giorno da parenti e amici
Cappuccetto Rosso, il lupo e la montagna. Ci sarà il lieto fine? / Rdeča kapica, volk in gorsko območje. A bo srečen konec?
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Compost e calore dai rifiuti verdi / Kompost in toplota iz zelenih odpadkov
Špietarska in podbunieške fare čakajo na novega župnika / Le parrocchie di San Pietro al Natisone e di Pulfero attendono il nuovo parroco
TERKSE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Bando per una nuova gestione del rifugio escursionistico di Pian dei ciclamini / Razpis za novo vodstvo pohodniške koče Ta na meji
KANALSKA DOLINA / VAL CANALE
Insegnamento sloveno alle scuole secondarie di primo grado forse già a settembre / Pouk slovenščine v nižjih srednjih šolah morda že septembra
REZIJA / RESIA
Tandem per costruire un edificio scolastico sicuro / Tandem, da bi zgradili varno šolsko stavbo
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
Kino doma, ker v sedanjih razmerah drugače ne gre / Cinema a casa perché nelle condizioni attuali non si può fare diversamente
ŠPORT / SPORT
A tutti i livelli il calcio giocato è ormai purtroppo solamente un ricordo / Na vseh ravneh je sedaj igrani nogomet žal le spomin
PRILOGA O PORČINJU/ INSERTO SU PORČINJ
Romarska sezona bo začela 11. Aprila / La stagione dei pellegrinaggi inizierà l’11 aprile