10 Marzo 2021 / 10. marec 2021

Ne spreglejte v Domu z dne 15. marca
Primo piano sul Dom del 15 marzo

V  letošnji peti številki, z dne 15. marca, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje upliv podnebnih sprememb na vreme.

»Na god svetega Valentina, 14. febrarja, so v nediški dolini izmerili najnižjo temperaturo letošnje zime, minus 7,5 stopinj. Po desetih dneh, 24. februarja so v istem kraju zabeležili kar 21,4 stopinj, kar predstavlja najvišjo temperaturo, ki so jo kdajkoli izmerili febrarja na tem območju. Prejšnji rekord iz leta 1990 je znašal 20 stopinj. V desetih dneh smo bili torej priča temperaturni ekskuziji za kar 28,9 stopinj. Tudi padavine so bile dokaj anomalne. Novembra so izmerili 25 milimetrov dežja, decembra 330 mm in januarja 234 mm. Močno je deževalo tudi v prvem febrarskem desetdnevju, saj so izmerili 180 mm padavin, in 10. februarja so zabeležili rekord vseh časov, ker je padlo kar 103 mm dežja,« beremo na prvi strani.

Nel quinto numero di quest’anno, con la data del 15 marzo, il quindicinale Dom pone in primo piano l’influsso dei cambiamenti climatici sul clima della Benecia.

L’ inverno 2020-2021 è stato caratterizzato da una notevole instabilità. Ecco i dati rilevati a fondovalle. Già con il mese di novembre si sono presentate alcune anomalie, infatti il mese è stato caratterizzato da una pressoché totale siccità. Ha piovuto solo il giorno 17 con 25 mm di pioggia. Con il mese di dicembre è iniziato un totale cambiamento con consistenti precipitazioni piovose e a fondovalle con due episodi nevosi il 2/3 dicembre e il 28 dicembre. Nel mese sono caduti 330 mm di pioggia – nella giornata del 6 dicembre addirittura mm. 90 e l’8 dicembre mm. 80 con giornate di forte scirocco. Dicembre è stato relativamente mite, a fondovalle la temperatura è scesa a – 2,6° il 27 dicembre, la massima a 10,8° il 6 dicembre durante la forte sciroccata. Il mese di gennaio è stato più invernale infatti la temperatura è scesa sottozero per 25 giorni con una minima di – 5,3° C il giorno 16 mentre la temperatura massima si è verificata il giorno 3 con 6,7° C. Anche a gennaio tanta pioggia con 234 mm. Febbraio, in particolare la prima settimana, è iniziato con temperature miti che sono poi progressivamente calate fino al giorno più freddo il 14 febbraio con – 7,5° C. L’instabilità di febbraio è continuata con le temperature che sono aumentate con record di 21,4° C raggiunti il giorno 24 febbraio. Questa è la più alta temperatura registrata a fondovalle nel mese di febbraio – due episodi simili si sono verificati il 22 febbraio 1990 con 20° C e il giorno 27 febbraio 2019 con 18,8° C. Nella prima settimana di marzo, poi, le minime sono scese nuovamente sotto zero», si legge nell’articolo a pagina 5.

UVODNIK / EDITORIALE
Skušnjava za našo vero / Tentazione per la nostra fede
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Umetna inteligenca mora služiti človeku in ga varovati / L’intelligenza artificiale deve servire all’uomo e proteggerlo
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
L’origine del culto dei morti nelle domeniche delle 4 Tempora / Odkod izvira čaščenje mrtvih ob kvaternih nedeljah
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Ljubite svoj rod, spoštujte svoj jezik / Amate la vostra stirpe, rispettate la vostra lingua
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Kaplan sovražnik našega jezika / Un cappellano nemico della nostra lingua
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Naša dežela je spet oranžne barve. Gledali bojo pohiteti s cepljenjem / La nostra Regione è di nuovo di colore arancione. Cercheranno di intensificare la vaccinazione
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Si allunga la lista dei locali valligiani con cartello «chiuso per sempre» / Vse daljši seznam beneških lokalov, ki ne bodo več odprli
Sì da parte del consiglio comunale di San Leonardo al patto per il clima e l’energia / Šentlenarski občinski svet je sprejel Konvencijo za podnebje in energijo
Il geografo Mauro Varotto: «La montagna non sta bene tra lupi, orsi e zecche» / Geograf Mauro Varotto: »Gori ni dobro, ko kraljujejo volki, medvedi in klopi«
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Dalla viabilità ai terreni incolti per borghi sempre più belli / Dela na cestnem omrežju in zapuščenih zemljišč za lepše vasi
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Obnovili bodo predor na cesti do prelaza Predel / La galleria sulla strada per il passo del Predil verrà ristrutturata
REZIJA / RESIA
Quella del Parco delle Prealpi Giulie è una storia di successo tra alti e bassi / Zgodba o uspehu Parka Julijskega predgorja med plusi in minusi
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
TIK slavi 70-letnico ustanovitve s polno zasedenimi proizvodnimi zmogljivostmi / TIK festeggia i 70 anni dalla sua fondazione al massimo della sua capacità produttiva
ŠPORT / SPORT
Sul Matajur il gran finale del Giro d’Italia donne 2021 / Na Matajurju vrhunec letošnje ženske kolesarske dirke po Italiji