23 Febbraio 2022 / 23. februar 2022

Ne spreglejte v Domu z dne 28. 2.
Primo piano sul Dom del 28/2

V drugi februarski številki petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje podatke o predvpisu v šolsko leto 2022-2023 in ugotavlja, da se demografska zima nadaljuje, saj upad vpisa v otroške vrtce v zadnjih sedmih letih znaša obilnih 51 odstotkov.

Nel secondo numero di febbraio, il quindicinale Dom apre con i dati delle preiscrizioni all’anno scolastico 2022-2023. Questi evidenziano l’inverno demografico che attanaglia la Benecia. Eloquente il calo del 51 per cento in soli sette anni dei bambini nelle scuole dell’infanzia.

UVODNIK / EDITORIALE
Post nas kliče spet domov / La Quaresima ci chiama di nuovo a casa
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Na svetu je 1.360 milijonov katoličanov / Nel mondo ci sono 1.360 cattolici
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
L’antica tradizione dei balli rituali e popolari della nostra Slavia / Starodavna tradicija obrednih in ljudskih plesov v Benečiji
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
O spoštljivi komunikaciji / A proposito di comunicazione rispettosa
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Pre Genjo mežnarju iz Mierse / Don Eugenio dei Mežnarji di Merso
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Ecco il futuro della sanità cividalese / Takšen bo zdravstveni sistem na Čedajskem
FJK bo prešla v rumeno fazo. V Sloveniji odpravili pogoj PCT / Il FVG tornerà giallo. In Slovenia tolto il Green pass
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Vse več dobrih služb z znanjem slovenščine / Posti di lavoro sempre migliori per chi sa lo sloveno
Dvajseta obletnica smrti msgr. Gujona. Maša v Špietru 26. februaraja / Ventesimo della morte di mons. Guion. Messa a S. Pietro il 26 febbraio
Il Comune di Pulfero redigerà il suo «biciplan» / Občina Podbuniesac pripravlja svoj kolesarski načrt
Il turismo culturale in Slavia ha grandi potenzialità / Kulturni turizem v Benečiji ima velike možnosti uspeha
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE

Aglio rosso e fagioli biologici a Platischis / V Plestiščah stavijo na rdeči česen in biološki fižol
KANALSKA DOLINA / VALCANALE

Malborghetto-Valbruna avrà cartelli in quattro lingue / V občini Naborjet-Ovčja vas bodo postavili štirijezične table
REZIJA / RESIA
Per paesi sempre più belli / Želijo si vse lepše vasi
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
Plečnik tudi na Primorskem / L’architetto Plečnik anche nella Primorska
ŠPORT / SPORT

Calcio. È buio per le squadre valligiane nel torneo Collinare / Nogomet. Beneške ekipe neuspešne v amaterskem prvenstvu