13 Luglio 2022 / 13. julij 2022

Ne spreglejte v Domu z dne 15. julija
Primo piano sul Dom del 15 luglio

Petnajstdnevnik Dom v številki z dne 15. julija opozarja, da Benečiji grozi najhujša suša v zadnjih 30 letih. Med 1. januarjem in 12. julijem so v Nediških dolinah izmerili le 392 milimetrov dežja, ko ga je v istem obdobju lanskega leta padlo 1197 milimetrov. Zaradi suše so prizadete predvsem nenamakane površine z vrtninami, poljščinami (koruza, krompir, buče) in sadovnjaki, močno prizadeto je travinje. Tudi julij in avgust naj bi bila po dolgoročnih napovedih vroča in suha. Strokovnjaki poudarjajo, da je v spopadanju z vremenskimi spremembami potencial za kmetijstvo v raznolikosti zasaditev in v novih, proti vremenskim stresom odpornih sortah.

Nel numero del 15 luglio, il quindicinale Dom mette in evidenza che l’anno 2022 si sta prospettando come il più siccitoso degli ultimi 30 anni, almeno per quanto riguarda le Valli del Natisone. Dal primo gennaio al 12 luglio sono caduti solamente 392 mm di pioggia (392 litri per metro quadro). Se confrontiamo con l’anno 2021, quando per lo stesso periodo erano caduti 1167 mm, mancano all’appello 775 mm, fondamentali soprattutto per il settore agricolo. Patiscono particolarmente le coltivazioni di ortaggi e i frutteti, il mais, le patate e le zucche, l’erba non cresce.

UVODNIK / EDITORIALE
Spendere bene i contributi è dovere morale / Dobra uporaba javnega denarja je moralna dolžnost
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papež ne bo odstopil in želi odpotovati v Moskvo in Kijev / Il papa non si dimetterà e desidera recarsi a Mosca e Kiev
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
La dura stagione dello sfalcio dei prati nelle terre alte delle valli / Naporna sezona košnje travnikov v goratih predelih
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Počitnice so priložnost novih spoznanj / Le vacanze sono occasione di ampliare le conoscenze
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Gospod Laurencig duhovnik za Boga in ljudi / Don Laurencig sacerdote per Dio e la gente
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Quest’anno solo 392 mm di pioggia, mai così pochi negli ultimi 30 anni / Letos le 392 milimetrov dežja, nikoli tako malo v zadnjih 30 letih
Cammino delle chiesette (3). Da Pulfero a Rodda, Mersino e sul Matajur / Pot 44 cerkvic (3). Sv. Zenon, sv. Lienart, sv. Louranac in Matajur
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Maša za g. Rina Marchiga 0b 40-letnici smrti / Messa per don Rino Marchig nel 40° della morte
Bando della Comunità di montagna per le imprese agricole e forestali / Natečaj Skupnosti gorskega območja za kmetijska in gozdarska podjetja
Alta Val Torre, viabilità e telecomunicazioni i problemi da risolvere / V Terski dolini pozvročajo skrbi ceste in komunikacije
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
La croce sul monte Zisilin ha compiuto quarant’anni / Pred 40 leti so postavili križ na goro Špič
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
A Valbruna nuovo altare per la chiesa della Santissima Trinità / V Ovčji vasi se veselijo novega oltarja v cerkvi Presvete Trojice
REZIJA / RESIA
A Tigo a gustare il tipico aglio / Pri Tigu bo konec julija dišalo po »stroku«
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Naravoslovje naredijo zabavno / Rendono la scienza divertente
ŠPORT / SPORT
Calcio. Un’annata di successi per le squadre valligiane / Nogomet. Povsem uspešna sezona za beneške ekipe