10 Febbraio 2021 / 10. februar 2021

Ne spreglejte v Domu z dne 14. 2.
In primo piano sul Dom del 14/2

V petnajstnevniku Dom z dne 14. februarja je v ospredju 20-letnica sprejetja zaščitnega zakona za Slovensko manjšino v Italiji.»Lieto 2001 je vsiem Slovencam v Italiji šenkalo zaščitni zakon, se pravi orodje, s katerim obdaržati, ohraniti in razviti svoj jezik in svojo kulturo in se ju učiti v šuolskih klopeh, ju izkazati v javnem življenju, z njima utarditi svojo identiteto in jo izročiti mlajšim roduovam. Za Slovence v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini je zaščitni zakon predstavu zgodovinski preobrat, se prave, de so tudi za italijansko daržavo od anonimnih govorcu niekega čudnega jezika postali polnopravni in polnoletni Slovenci,« je v Domu napisu Giorgio Banchig. In dodau: »De bi ne 20. oblietnica zaščitnega zakona ostala prazni spomin, je potriebno pregledati, kar do donas nie šluo po pravi poti, kar se da postrojit in kakuo buj pametno uresničiti člene zakona, ki zadievajo našo skupnost. Dvanajsti člen, ki je biu skor popunama pozabljen, bi raztegnu učenje slovenskega jezika in kulture ter predstavlju izhodišče za razširitev dvojezične šuole tam, kjer se čuje potrieba. Prispevke 22. člena pa bi morala dežela povečati in jih nameniti konkretnim inciativam in projektam za razvoj teritorija pod režijo novih gorskih skupnosti, v sodelovanju s slovenskimi organizacijami in produktivnimi kategorijami. Vse tuo pomeni prilagoditi zakon donašnjim razmieram in novim potriebam.«

Il quindicinale Dom, nell’edizione del 14 febbraio, mette in primo piano il ventesimo dell’approvazione della legge di tutela per la minoranza slovena in Italia. «Tre benefici – si legge nell’articolo – si attendeva la comunità slovena di Benecia, Resia e Valcanale dalla legge di tutela approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 14 febbraio di vent’anni fa. Nel concreto: la possibilità di accedere alla conoscenza della propria lingua e cultura nelle scuole statali su tutto il territorio, da Tarvisio a Prepotto; strumenti per la rinascita socio-economica; spoliticizzazione della questione slovena che da molti decenni avvelenava il clima. a vent’anni di distanza, quando il panorama che ci si presenta, facendo riferimento ai tre aspetti ritenuti fondamentali, è nient’affatto incoraggiante».

UVODNIK / EDITORIALE
Virus je naša postna pokora / Il virus è la nostra penitenza quaresimale
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Post je ugoden čas, v katerem lahko prenovimo svoja srca / La Quaresima è il momento giusto per rinnovare i nostri cuori
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Il caratteristico Pust e il suo corteo di maschere belle e brutte nei paesi / Tipičen Pust in njegovi sprevod lepih in grdih mask po vaseh
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Jemo hrano, ki škoduje zdravju / Mangiamo cibo che fa male alla salute
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Neustrašljiv gospod Kracina / L’impavido don Cracina
V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Prilagoditi zaščitni zakon današnjim potrebam / Adeguare la legge di tutela alle necessità di oggi
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Covid-19. Vaccini ok, ma non basta ottenere l’immunità di gregge / Covid 19. Cepiva delajo, ampak je čredna imunost težko dosegljiva
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Demografska kriza se pozna. Nediški vrtci v 7 letih izgubili 46% otrok /
La crisi demografica si fa vedere. Gli asili delle valli del Natisone hanno perso il 46% dei bambini in sette anni
Finanziamenti per più posti letto in Benecia / Sredstva za povečanje števila ležišč v Benečiji
TERKSE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Un cuore pulsante per Subit tra sentieri e percorsi di fede / Utripajoče srce za Subid med stezami in poti vere
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
»Buah uòne« Liza za ljubezen, ki si jo zasadila z jeziki, petjem in nanvadami / «Dio ti ricompensi», Liza per l’amore che hai seminato con le lingue, il canto e le tradizioni

REZIJA / RESIA
Più operatori sul territorio / Več delavcev na teritoriju
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
Z nazivom Evropska prestolnica kulture se bodo lahko ponašale tudi obmejne občine / Anche i comuni di confine si potranno fregiare del titolo di capitale europea della cultura
ŠPORT / SPORT
Curiose alcune vicende poco note del calcio valligiano / Zanimivi so nekateri neznani dogodki o domačem nogometu