28 Luglio 2021 / 28. julij 2021

Ne spreglejte Doma z dne 31. julija
Primo piano sul Dom del 31 luglio

Petnajstdnevnik Dom z dne 31. julija postavlja v ospredje Marijino vnebovzetje. Največji Marijin praznik v Benečiji kličemo Rožinca. To je ime starodavnega izvora, še iz apostolske dobe. Pobožna starodavna zgodba pripoveduje, da ob Marijini smrti niso bili navzoči vsi apostoli. Ko so nekaj mesecev kasneje vsi prišli v Jeruzalem, so se podali k njenemu grobu, da bi Jezusovo mater počastili. Videli so tam postavljeno odprto kamnito rakev – še vedno stoji v cerkvi blizu vrta Getsemani in jo častijo kot izvirno –, ki je bila sicer prazna, v njej pa je bil čudovit šopek rož, ki je nakazoval, da je bila Marija v nebo vzeta in je za seboj kot znamenje pustila vojnavo in lepoto cvetic. Zato ob tej priložnosti v nekaterih beneških vaseh še pobiramo cvetje in rastlin, ki jih zvezane v snopiču nesemo na blagoslov v cerkev 14. in 15. avgusta. Letošnja novost je, da bo za Rožinco sveta maša po slovensko in blagoslov snopičev tudi v Špietru v soboto, 14. avgusta, ob 18.30.

»Predstavljati Mater Božjo kot skrivnostno rožo, ki v sebi skriva zaklade dobrote in lepote, ki so navdihovali svetnike, pesnike, umetnike in slikarje, pomeni dovoliti, da nas vse, kar je lepega, očara in ponese s seboj. V naših dolinah in po gričih, ki jih obkrožajo, je to razkošje lepote ohranjeno, ponovno ga odkrivajo in ga je treba varovati,« je napisal teolog msgr. Marino Qualizza.

Il quindicinale Dom del 31 luglio mette in evidenza l’Assunzione di Maria. Nel dialetto sloveno della Slavia questa ricorrenza mariana, la più grande, è chiamata Rožinca. Il nome ha un’origine antica, nell’età apostolica. Dice un devoto racconto tradizionale che alla morte della Madonna non erano presenti tutti gli Apostoli. Quando dopo mesi, tutti giunsero a Gerusalemme, andarono al sepolcro per onorare la madre di Gesù. Era stata deposta in un’arca di pietra –, si trova ancora nella chiesa vicina al Getsemani e viene venerata come autentica –, aperta la quale apparve vuota, ma con un mazzo splendido di fiori, per indicare che era stata assunta in cielo e aveva lasciato come segno i fiori, profumo e bellezza, come la sua vita. Da ciò il titolo della festa, collocata nel pieno dell’estate con i suoi fiori e profumi.

«Presentare la Madonna come rosa mistica, che nasconde in sé tesori di bontà e bellezza che hanno ispirato santi, poeti, artisti e pittori significa lasciarsi incantare e trasportare da tutto ciò che è bello. Nelle nostre Valli e nelle colline che le circondano questo splendore di bellezza è rimasto, si sta riscoprendo e va salvaguardato», ha scritto il teologo mons. Marino Qualizza.

UVODNIK / EDITORIALE
Dva lepa darova našega poletja / Due bei doni nella nostra estate
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papež Frančišek: počitek, zrenje in sočutje sestavljajo ekologijo srca / Papa Francesco: riposo, contemplazione e compassione rappresentano l’ecologia del cuore
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Tra la sacralità della festa mariana e i riti laici delle ferie estive / Med sakralnostjo Marijinega praznika in laičnimi obredi poletnega dopusta
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Cel svet živi v zelo negotovih časih / Tutto il mondo vive tempi molto incerti
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Andohta v Velikem tednu / Le devozioni della Settimana santa
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
I cognomi germanici e balcanici testimoniano le tragedie del passato / Germanski in balkanski priimki pričajo o preteklih tragedijah
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
»Dreške ojceta« spominjajo na veselje za življenje / Le «Nozze a Drenchia» ci ricordano la gioia di vivere
Il Comune di San Leonardo per il progetto «Itinerari votivi tra le valli dellErbezzo, Cosizza e Judrio» / Občina Svet Lienart za projekt o votivnih pešpoteh med Arbeško, Rečansko in Idrijsko dolino
Odličnjaka Peter in Stefano: super je bilo na liceju v Gorici / I bravissimi Peter e Stefano: frequentare il liceo a Gorizia è stato super
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Nuova gestione sul Gran Monte lungo il Cammino celeste /Po Nebeški poti ima koča na Špiku nove upravitelje
KANALSKA DOLINA / VAL CANALE
Più sloveno anche nell’estate dei bambini della Valcanale / Več slovenščine za otroke Kanalske doline tudi poleti
REZIJA / RESIA
Il Comune di Resia cerca un nuovo addetto allo sportello linguistico / Občina Rezija išče novo odgovorno osebo za jezikovno okence
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
Kobariški in tolminski gasilci praznovali častitljiva jubileja / I Pompieri volontari di Kobarid e Tolmin in festa per due importanti ricorrenze
ŠPORT / SPORT
La Valnatisone rinuncia al campionato di Promozione / Ekipa Valnatisone ne bo nastopila v promocijski ligi
SV. MARIJA IZ PORČINJA / S. MARIA DI PORZUS
La Vergine Maria, nostra Stella mattutina / Devica Marija, naša jutranja zvezda