25 Agosto 2021 / 25. avgust 2021

Ne spreglejte Doma z dne 31. avgusta
Primo piano sul Dom del 31 agosto

Petnajstdnevnik Dom z dne 31. avgusta postavlja v ospredje drugi most, ki ga bodo zgradili pri Mostu. V rebalansu, ki ga je Deželni svet sprejel 30. julija, je Furlanija Julijska krajina namenila pol milijona evrov Občini Špietar, de bi porušili razpadajoči hram pri Muostu, kot preliminarni poseg za postavitev, ob sedanjem, novega mostu čež Nedižo.

»Naš namen je odpraviti ozko grlo za promet ob vstopu v Nediške doline in naprej v Dolino Soče,« poudarja špietarski župan Zufferli. Čez novi most bo tekla tudi kolesarska steza.

Il quindicinale Dom del 31 agosto mette in evidenza il nuovo ponte che sarà costruito a San Quirino. Con l’assestamento di bilancio approvato dal consiglio regionale il 30 luglio, la Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato mezzo milione di euro al Comune di San Pietro al Natisone/Špietar, ai fini del demolimento di un edificio abbandonato a Ponte San Quirino/Muost. L’intervento si prefigura come preliminare alla costruzione di un nuovo ponte sul Natisone.

«Intendiamo eliminare la strettoia sul traffico in ingresso nelle Valli del Natisone e verso la Valle dell’Isonzo», ha detto il sindaco di San Pietro, Mariano Zufferli. Sul nuovo ponte passerà anche una pista ciclabile.

UVODNIK / EDITORIALE
Živo poletje v naših krajih / Un’estate densa d’iniziative nei nostri paesi
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Pred 166 leti se je Devica Marija prikazala v Porčinju / 166 anni fa la Vergine Maria apparve a Porzus
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Božja pot», cammino alla ricerca del profondo senso della vita / »Božja pot«, ko se ljudje podajajo na pot v iskanju globljega smisla v življenju
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Epidemije se še nekaj let ne bomo rešili / Non ci sbarazzeremo dell’epidemia ancora per qualche anno
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Velika noč in Karmina / La Pasqua e la Karmina
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Cognomi germanici dal basso Medioevo, balcanici da arrivi tra il XV e il XVII secolo / Germanski priimki od poznega srednjega veka, balkanski pa od priseljevanj med XV. in XVII. stoletjem
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Spet v šolo 16. septembra, v dvojezično tri dni prej / Ritorno a scuola il 16 settembre, alla bilingue tre giorni prima
Il comune di Pulfero cerca un gestore per il «Centro visite» di Stupizza / Občina Podbuniesac išče upravitelja za center na Štupci
Blagoslov snopičev na Rožinco se širi. Letos tudi v Špetru in Reziji / Si diffonde la benedizione dei mazzetti in occasione della Rožinca. Quest’anno anche a San Pietro e a Resia
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Cent’anni fa fu posata la prima pietra del campanile a Taipana / Pred stotimi leti so položili prvi kamen tipajskega zvonika
KANALSKA DOLINA / VAL CANALE
Čezmejno srečanje o življenju, kulturi in naravi na Zilji in v Kanalski dolini / Incontro trasfrontaliero su vita, cultura e natura nel Gailtal e in Valcanale
REZIJA / RESIA
Anche Prato di Resia ospiterà Up the gain festival 2021 / Prireditev Up the gain festival 2021 bo tudi na Ravanci
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
Spomini so trpki a hkrati zelo pomembni za poslanstvo miru / Ricordare è difficile ma al tempo stesso importante in un’ottica pace
ŠPORT / SPORT
La Valnatisone continuerà solo con il settore giovanile / Ekipa Valnatisone bo nadaljevala le z mladinskim sektorjem