27 Gennaio 2021 / 27. januar 2021

Ne spreglejte Doma z dne 31. 1
In primo piano sul Dom del 31/1

V drugi letošnji številki petnajstdnevnika Dom je v ospredju novonastala Skupnost goskega območja Nediža in Ter. »Lahko kličemo beneška gorska skupnost – beremo na parvi strani v beneškoslovenskem narečju –, saj objema skor celo Benečijo od Barda do Sriednjega (škoda praponski kamun nie parstopu in je s Čedadam šu v nižinsko skupnost vzhodne Furlanije) in med petnajstimi kamuni, ki so v nji, je kar trinajst tistih, v katerih je po zakonu varvan slovenski jezik. Začela je dielati z novim lietam, a so predsednika vebrali že 9. dičemberja lani. Izvolili so Maura Steccatija, šindika iz Čente, kar je potardilo, de bo v skupnosti imielo puno moči tiste miesto. V pogovoru za Dom je predsednik poudaru, de je v zadnjih desetih lietah Benečija imiela tri drugačne nadkamunske povezave, od stare gorske skupnosti Ter, Nadiža in Brda do nove skupnosti gorskega območja skuoze teritorijalne unije (UTI), kar je povzročilo veliko zmedo med administratorji in ljudmi ter poglobilo probleme, namest jih rešiti. Zatuo je sada trieba nastaviti skupnost, ki bo znala povezati kamune in dati ljudem vse tiste, kar potrebujejo za dobro življenje v vaseh nediških in terskih dolin ter nove perspektive.«

Il numero del 31 gennaio del quindicinale Dom pone in primo piano l’inizio dell’operatività della Cominità di montagna del Natisone e Torre con un ampia intervista al presidente Mauro Steccati, «Negli ultimi dieci anni siamo passati dalla Comunità montana Torre, Natisone e Collio alle due Uti del Torre e del Natisone, per arrivare alla Comunità di montagna. Questi continui cambiamenti hanno generato disorientamento per ciò che riguarda i rapporti tra le amministrazioni e nell’organizzazione di uffici e servizi. Ci stiamo dando da fare. I tempi sono stati stretti e abbiamo dovuto prendere qualche decisione in tutta fretta al termine dello scorso anno che stiamo già rivedendo. Procediamo con la massima condivisione possibile».

UVODNIK / EDITORIALE
Prepotrebna srečanja / Incontri necessari
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
V težkih trenutkih imejmo pogum reči: Hvaljen Gospod / Nei momenti difficili si abbia il coraggio di dire: Sia lodato il Signore
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Suggestivi riti pagani e cristiani legati al solstizio d’inverno / Očarljivi poganski in krščanski obredi povezani z zimskim solsticijem
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Nobeden ni bogat in mogočen sam zase / Nessuno è ricco e potente fine a se stesso
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Ko je fara Kosca ostala brez slovenske besede / Quando la parrocchia di Cosizza è restata senza lo sloveno
V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Il presidente Steccati: sì alla legge per la montagna e impariamo dal Posočje / Predsednik Steccati: pozdravljam zakon za gorate predele; Posočje nam je za zgled
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Nadaljuje se boj proti koronavirusu. Izredno stanje vsaj do 30. aprila / Va avanti la battaglia contro il coronavirus. Stato d’emergenza almeno fino al 30 aprile
Proposto un tavolo per un sistema sanitario rispondente al territorio / Predlagali so delovno omizje za ustrezni zdravstveni sistem
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Oltre 1 milione 100 mila euro per i lavori pubblici a San Leonardo / Več kot milijon in 100 tisoč evrov za javna dela v občini Svet Lienart
Slovenščina v vrtcih in šolah po zaslugi združenja Blankin / Sloveno negli asili e nelle scuole grazie all’associazione Blanchini
TERKSE DOLINE / VALLI DEL TORRE
La scuola di Taipana attira tanti nuovi iscritti anche da fuori comune / Tipajska šola zabeležila veliko novih prijav tudi izven občine
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Don Iacoponi: «Fede e cultura sono profondamente legate e si amplificano a vicenda» / Župnik Iacoponi: »Vera in kultura sta globoko povezani in se med seboj ojačujejo«
REZIJA / RESIA
Il santuario di Prato in un video / Ravansko svetišče v video-posnetku
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
Tolminci so bili vselej povezani z rojaki čez hrib / I tolminotti sono sempre stati legati ai connazionali al di là delle montagne
ŠPORT / SPORT
Concludere il campionato di calcio? Certo, ma osservando le norme di sicurezza / Treba je zaključiti nogometno prvenstvo ob upoštevanjem varnostnih ukrepov