27 Ottobre 2021 / 27. oktober 2021

Ne spreglejte Doma z dne 31. 10.
Primo piano sul Dom del 31/10

V izdaji z dne 31. oktobra Dom postavlja v ospredje Vahte. Na koncu apostolske veroizpovedi Cerkev razglaša: »Verujem v vstajenje mesa in večno življenje.« Ta resnica govori o polnosti nesmrtnosti, h kateri je poklican človek. O tem razmišljamo ob slovesnosti Vseh svetih 1. novembra in spominu vseh vernih rajnih 2. novembra. Ta dva nista dneva smrti temveč dneva življenja. Prav zato v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini ob teh dneh vasi zaživijo, cerkva se napolnijo in postanejo pokopališča čudoviti vrtovi. Med cvetjem žarijo pa sveče. Mnogi se vrnejo v rojstne kraje in tako izražajo povezanost s svojimi predniki in rojstno zemljo.

Nel numero del 31 ottobre il Dom pone in primo piano le ricorrenze di Tutti i santi e della Commemorazione dei fedeli defunti. Ricorrenze che richiamano il passaggio del Credo che recita «Credo nella risurrezione della carne e nella vita eterna». L’1 e 2 novembre sono, dunque, giornate della vita, non della morte

UVODNIK / EDITORIALE
Tesno povezani z našimi rajnimi/Strettamente collegati con i nostri defunti
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papež Frančišek: bolnika postaviti pred bolezen/Papa Francesco: il malato va posto prima della malattia
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Sodni dan», i morti convocati in giudizio nella valle di Giosafat/Ob sodnem dnevu bodo mrtvi poklicani na sojenje v Jozafatovo dolino
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Bistvo prava je človek/Il centro del diritto è l’uomo
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Župnik je hotel preprečiti ples/Il parroco voleva impedire il ballo
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Fedriga: la Regione vuole collaborare con i Comuni delle Valli/Fedriga: Dežela si želi tesnega sodelovanja z beneškimi občinami
Kostanj je privavbil v Benečijo veliko ljudi iz vsepovsod/Le castagne hanno richiamato in Benecia tanta gente da ognidove
La rete di «Ikarus» per far volare lo sviluppo territoriale/S projektom »Ikarus« postavili omrežje za razvoj območja
TERKSE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Al sole di Srenje Bardo sui pascoli e coi frutti della terra da scambiare/Ko so se iz Brezji preseljevali na srenjebarske pašnike
KANALSKA DOLINA / VAL CANALE
A pochi passi dal traguardo per una scuola plurilingue/Večjezična šola je korak bližje
REZIJA / RESIA
Viaggio nelle melodie della Val Rezija/Potovanje po rezijanskih melodijah
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
V Kobaridu načrtujejo novo obrtno cono in stanovanjske hiše za mlade/A Kobarid pensano una nuova zona artigianale e alloggi per giovani

ŠPORT / SPORT
Il calcio amoatoriale riparte da zero con un’unica categoria/Novi začetek za amaterski nogomet z eno samo ligo