25 Gennaio 2023 / 25. januar 2023

Ne spreglejte Doma z dne 31. 1.
Primo piano sul Dom del 31/1

V tiskani izdaji petnajstdnevnika Dom z dne 31. januarja je v ospredju Novoletno srečanje v Kobaridu. Slavnostni govornik je bil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. V imenu Slovencev iz Benečije, Rezije in Kanalske doline je pozdravil predsednik združenja don Eugenio Blanchini Igor Jelen, v imenu organizatorjev, se pravi posoških občin in Upravne enote Tolmin, pa kobariški župan Marko Matajurc. Gujonovo priznanje sta prejeli Anna Wedam in Iole Namor. Pred srečanjem so obmejni župani imeli delovni sestanek.

Il quindicinale Dom, nell’edizione con la data del 31 gennaio, pone in primo piano il 51° incontro transfrontaliero di inizio anno a Kobarid. Dopo due anni di pausa, in cui i tuttavia i contatti non si sono mai fermati davvero, si è potuto quasi palpare con mano il desiderio di collaborazione all’incontro tra i sindaci del Posočje e della Slavia che si è svolto sabato, 21 gennaio, nel municipio di Kobarid, prima del programma culturale.

UVODNIK / EDITORIALE
Capovolgimenti al contrario / Obrat v napačno smer
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Skupaj hoditi po Kristusovih sledeh in oznanjati evangelij / Camminare insieme sulle orme di Cristo e annunciare il vangelo
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Švečnica», l’antica festa della luce approdata in Benecia dall’Oriente / »Švečnica«, starodavni praznik luči, ki je v Benečijo prišel z Vzhoda
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Gospod Emil Cencig je ljubil svoje ljudi / Don Emilio Cencig ha amato la propria gente
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Kračina v Bujo, L. Caucig novomašnik / Cracina a Buia, L. Caucig ordinato sacerdote
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
To je skupni slovenski kulturni prostor / Questo è lo spazio culturale sloveno comune
La cooperazione deve correre in bicicletta / Sodelovanje teče na kolesu
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Sibau va nella lista del presidente Fedriga / Sibau bo kandidiral na listi predsednika Fedrige
Impianti sportivi di Savogna a «Vallimpiadi» / Športno središče v Sauodnji bo upravljalo društvo »Vallimpiadi«
Na sejmu svetega Čintoniha je zadišalo po ocvrtih štrukljih / Alla sagra di San Antonio protagonisti gli štrukji fritti
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Lo sloveno sbarca a scuola anche ad Attimis e Faedis / Šolski pouk slovenščine tudi v Fojdi in Ahtnu
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Nelle viscere della terra per riscoprire Cave del Predil / Pod zemljo, da bi ponovno odkrili Rabelj
REZIJA / RESIA
Essere resiani oltre il «püst» / Biti Rezijani tudi izven pustnega časa
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Čezmejni tek z Burjo potekal osmič po poteh soške fronte / 8ª corsa transfrontaliera con la Bora sui sentieri del fronte dell’Isonzo
ŠPORT / SPORT
Calcio. Sfide per la Coppa del presidente / Nogomet. Tekmovanje za predsedniški pokal