1 Marzo 2023 / 1. marec 2023

Ne spreglejte Doma z dne 28.2.
Primo piano sul Dom del 28/2

»Benečija bi lahko bila kolesarski raj« je glavni naslov tiskane izdaje petnajstdnevnika Dom z dne 28. februarja. Kolesarjenje ima potencial, da postane eden ključnih produktov Benečije kot turistične destinacije, ki temelji na trajnostnem razvoju in priložnostih za odgovorni aktivni oddih v ohranjenem naravnem okolju. Da se potencial izkoristi, je seveda potrebna kvalitetna kolesarska infratruktura. Zato si več let krajevne uprave prizadevajo za izgradnjo čezmejne kolesarske steze iz Posočja v Nediške doline, sicer iz Kobarida v Čedad, a se na italijanski strani vedno zatika. Zdaj je na vrsti dovoljenje ustanove, ki bedi nad rekami. Nato bo treba pridobiti še manjkajočih 5 milijonov evrov.

«La Benecia potrebbe essere il paradiso dei ciclisti» è il titolo di apertura dell’edizione del 28 febbraio del quindicinale Dom. La Comunità di montagna del Natisone e Torre è infatti in attesa di importanti notizie da Venezia. L’Autorità di bacino della città lagunare (che ha competenza anche sul regime idraulico del bacino del Natisone) deve decidere se il progetto di pista ciclabile che dal valico di Stupizza porterà a Ponte San Quirino rispetta le normative vigenti. Non si tratta di un’opera a sé stante, ma del fondamentale tassello del progetto “Bimobis” che a regime porterà i cicloturisti da Kobarid a Cividale e di qui verso il mare Adriatico, a Grado, oppure verso le montagne del Tarvisiano passando da Tarcento.

UVODNIK / EDITORIALE
Post je krsščanska pomlad / La Quaresima è la primavera cristiana
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Povabljeni, da se z Jezusom povzpnemo na visoko goro / Invitati a salire un’alta montagna con Gesù
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Le missioni al popolo, profondo rinnovamento spirituale / Ljudski misijoni za globoko duhovno obnovo
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Pred nalogo razločevanja / Davanti al compito del discernimento
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Msgr. Kračina postal doktor / Mons. Cracina divenne dottore
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Nuovi ostacoli alla pista ciclabile Kobarid-Cividale / Nove ovire za kolesarsko stezo Kobarid-Čedad
Sostegno transfontaliero al progetto di sviluppo turistico «Benecia 2023-2028» / Močna podpora strategiji za razvoj turizma
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Msgr. Mario Qualizza, duhovnik globoke vere in dobrega srca / Mons. Mario Qualizza, sacerdote di fede profonda e buon cuore
La valligiana Michela Vogrig alla guida di Legacoop regionale / Benečanka Michela Vogrig na čelu deželne »Legacoop«
Masarolis ha potenzialità nel turismo, ma è senza fibra ottica / Mažeruola imajo turistični potencial a so ostale brez optičnega vlakna
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Nuove leve per dare forza alla pro loco di Subit / Novi člani so ojačali turistično društvo Subid
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Per amore della tradizione e della storia di Ugovizza / Iz ljubezni do ukovškega izročila in zgodovine
REZIJA / RESIA
Costruiranno piazzole per la sicurezza lungo la strada / Ob glavni cesti bodo zgradili varnostna izogibališča
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Pestro leto za Gorsko reševalno službo Tolmin / Un anno movimentato per il soccorso alpino di Tolmin
ŠPORT / SPORT
Calcio. La Savognese in ripresa, ma troppo tardi / Nogomet. Sauonska ekipa se je zbudila prepozno