14 Luglio 2021 / 14. julij 2021

Ne spreglejte Doma z dne 15. julija
Primo piano sul Dom del 15 luglio

V številki z dne 15. julija je svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo prvič praznovali 25. julija »Naša poklicanost je danes pri naših letih varovati korenine, posredovati vero mladim in poskrbeti za majhne,« je napisal papež Frančišek v svojem sporočilu za svetovni dan, ki ga bomo obhajali vsako leto na četrto nedeljo v juliju. To v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini pomeni predvsem posredovati slovenski jezik in kulturo.

Il quindicinale Dom, nell’edizione con la data del 15 luglio, mette in evidenza la prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebrerà il 25 luglio. «Custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli» è la missione che papa Francesco affida ai nonni e a tutti gli anziani nel suo messaggio. Nella realtà di Benecia, Resia e Valcanale le sue parole si traducono anche in un’esortazione nel tramandare alle giovani generazioni lingua e cultura slovena, nelle quali è radicata la fede cristiana.

UVODNIK / EDITORIALE
Potrebujemo modrost naših starih staršev in ostarelih / Abbiamo bisogno della saggezza dei nostri nonni e degli anziani
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papež Frančišek je prosil za dva darova: srce osvobojeno predsodkov in oči odprte za čudenje / Papa Francesco ha pregato per due doni: cuore libero da pregiudizi e occhi aperti per la meraviglia
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
L’acqua componente essenziale della festa di San Giovanni Battista / Voda je bila glavni element praznika Svetega Janeza Krstnika
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Kmetijstvo v Evropi. Sami si žagajo vejo na kateri udobno sedè / Agricoltura in Europa. Si stanno dando da soli la zappa sui piedi
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Navdušeni nad »Pasijonam« / Entusiasti della «Passione»
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Immigrati e profughi del passato. Nomi germanici e balcanici in Slavia / Priseljenci in begunci v preteklosti. Germanska in balkanska imena v Benečiji
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Mejo so veliko krat premaknili, zaradi nje so ljudje trpeli / Il confine è stato spostato molte volte, a causa di esso le persone hanno sofferto
Funzione comunale relativa alle attività produttive affidata alla Comunità di montagna / Gorski skupnosti so občine zaupale pristojnost za proizvodne dejavnosti
Ženska kolesarska dirka po Italiji, praznik športa in priložnost za dobro promocijo Benečije / Giro d’Italia donne: festa dello sport e occasione per una buona promozione della Benecia
TERKSE DOLINE / VALLI DEL TORRE
V Plestiščah in v Prosnidu stanovanja za obiskovalce / A Platischis e a Prossenicco alloggi per i visitatori
KANALSKA DOLINA / VAL CANALE
V Žabnicah je msgr. Marino Qualizza predstavil knjigo Benečija naš dom. Za sožitje krajevnih jezikov po zgodovini in tradiciji / A Camporosso msgr. Marino Qualizza ha presentato il libro Benečija naš dom. Per la convivenza delle lingue locali secondo la storia e la tradizione
REZIJA / RESIA
Appuntamenti per tutti / Srečanja za vse
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
Zlata maša za duhovnika Cirila Marjana Bajta / Messa d’oro per il sacerdote Ciril Marjan Bajt
ŠPORT / SPORT
Il via alla stagione del pallone con l’incognita Valnatisone / Začetek nogometne sezone z neznanko glede ekipe Valnatisone