15 Settembre 2021 / 15. september 2021

Ne spreglejte Doma z dne 15. 9.
Primo piano sul Dom del 15/9

V tiskani izdaji petnajstdnevnika Don z dne 15. septembra je v ospredju začetek novega šolskega leta. V Benečiji glavno skarb povzroča vse nižje število otrok. V vrtcih Nediških dolin je skupno število prijavljenih prvič manj kot sto, ko je bilo še v šolskem letu 2015-2016 v dvojezičnem, ažlijskem, podutanskem in podbunieškem vrtcu skupno 179 otrok. Se pravi, da je v šestih letih število padlo za kar 46 odstotkov. To zgovorno priča o katastrofalni demografski sliki Benečije. Zibelke ne tečejo in se posledično šole leto po letu praznijo.

«La gioia per il nuovo anno scolastico è offuscata dai numeri», titola il quindicinale Dom nell’edizione del 15 settembre. Per la prima volta nelle scuole dell’infanzia delle Valli del Natisone ci sono meno di cento bambini. Solo sei anni fa ce n’erano 179. Il calo del 46 per cento ben testimonia la drammatica situazione demografica della Benecia.

 

UVODNIK / EDITORIALE
Un sogno di fine estate: i figli / Sinovi kot poznopoletna sanja
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Msgr. Andrea Bruno Mazzoccato: »Odkrijmo pot, ki nam jo Bog kaže skozi pandemijo« / Msgr. Andrea Bruno Mazzoccato: »Individuiamo la via che Dio ci indica attraverso la pandemia«
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
«Stara Gora», il santuario di casa dove si incontrano cielo e terra / »Stara Gora« je domače svetišče, kjer se srečujeta nebo in zemlja
POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Predsednik Pahor: Zmaga vedno tisti volk, ki ga hraniš / Il presidente Pahor: vince sempre il lupo che nutri
SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Vsi so slišali Vigjovo spoved / Tutti hanno ascoltato la confessione di Vigi
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
V Špietru so odprli pomladni oddelek, v Žabnicah pa zaprli domači vrtec / A San Pietro al Natisone hanno aperto la sezione primavera, a Camporosso, invece, hanno chiuso l’asilo locale
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Gli immigrati germanici e balcanici hanno lasciato tracce nell’onomastica / Germanski in balkanski priseljenci so pustili svoje sledi v onomastiki
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Lingua e dialetto sono due facce della stessa medaglia / Knjižni in narečni jezik sta dve plati istega kovanca
A Grimacco centomila euro per l’illuminazione / Občina Garmak je stotisoč evrov namenila razvetljavi
Gorski praznik na Matajuru ob 120-letnici »kalone« / Festa della montagna sul Matajur nel 120° del monumento
TERKSE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Alla fine del mese verrà pubblicato il libro «Sclavania» / Konec meseca bo izšla knjiga »Sclavania«
KANALSKA DOLINA / VAL CANALE
Med Ovčjo vasjo in Ukvami tekoča trakova za smučarje / Tra Valbruna e Ugovizza due tapis roulant per gli sciatori
REZIJA / RESIA
Alla Rozajanska kultürska hïša presentazione de «Il piccolo principe» in resiano / V Rozajanski kultürski hïši predstavitev knjige »Te mali prïncip« v rezijanščini
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ ISONZO
Ko so bili seniki pod Krnom in Matajurjem vsakdanjost / Quando i fienili sotto il Krn e il Matajur erano la quotidianità
ŠPORT / SPORT
Intitolazione del sentiero Cai 749 a Renato Qualizza / Poimenovanje steze Cai 749 po Renatu Qualizzi