16 Novembre 2022 / 16. november 2022

Ne spreglejte Doma z dne 15. 11.
Primo piano sul Dom del 15/11

V petnajstdnevniku Dom z dne 15. novembra je v ospredju porazdelitev sredstev za slovensko manjšino za leto 2023. Slovenci videnske pokrajine so doživeli hladen tuš, saj so sredstva za razvoj Benečije, Rezije in Kanalske doline znižali na 500 tišoč evrov, medtem ko je za letošnje leto postavka iz 21. člena zaščitnega zakona znašala 900 tišoč evrov. Tako bo znatno manj sredstev, da bi financirali ukrepe javnih institucij na področju gospodarstva, pomagali podjetjem in podprli projekte na šolskem, socialnem in turističnem področju.

Nel Dom del 15 novembre c’è in primo piano il riparto 2023 dei fondi per la minoranza slovena. La brutta sorpresa per Benecia, Resia e Valcanale è la riduzione da 900 mila a 500 mila euro dei fondi destinati allo sviluppo economico e sociale del territorio della provincia di Udine nei quali si parla lo sloveno. Qualora il taglio andasse in porto, nella fascia che va da Tarvisio a Prepotto nel 2023 verrebbe meno quasi la metà delle risorse finanziarie che, gestite dalle Comunità di montagna, permettono di finanziare interventi nel comparto economico, di aiutare le aziende agricole e forestali, di eseguire lavori di pubblica utilità, di sostenere progetti nei settori scolastico, sociale e turistico.

UVODNIK / EDITORIALE
Pandemia, guerra e crisi / Pandemija, vojna in kriza
VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Papež: Ljubiti vedno in ljubiti vse, presekati spiralo nasilija/Il papa: amare sempre e amare tutti, interrompere la spirale della violenza
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Le tradizioni religiose e popolari che accompagnavano i decessi / Verski in ljudski običaji ob smrti človeka
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
V oglejskem duhu / Nello spirito di Aquileia
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Zanet Garmičanj iz Hrastovijega / Giovanni Rucchin di Crostù
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
400 mila euro in meno per lo sviluppo delle valli /400 tišoč evrov manj za razvoj slovenskega območja
Prva predsednica Republike Slovenije / La prima presidente della Repubblica di Slovenia
Cammino delle 44 chiesette. 10ª tappa da Albana a Cividale / Pot 44 votivnih cerkvic. 10. etapa, iz Ibane do Čedada
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Msgr-ju Marinu Qualizzi medalja RS za zasluge / Onorificenza slovena per mons. Marino Qualizza
Per riveder le stelle sul Matajur / Da bi lahko spet opazovali zvezde na Matajurju
Počastili padle v vojnah in zaslužne beneške Slovence / Onorati i caduti in guerra e i beneciani benemeriti
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
In musica verso il Natale da Montemaggiore / Glasbeno potovanje do Božiča se bo začelo v Brezjah
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Mario Gariup, dušni pastir, ki je ohranjal vero z jezikom / Don Mario Gariup, il pastore che confermava nella fede con la lingua
REZIJA / RESIA
Lo spirito del terremoto/ Vzdušje, ki je nastalo po potresu
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Državna sekretarka dr. Širok: Soška fronta na UNESCO / La viceministra Širok: il fronte dell’Isonzo entri nell’Unesco

ŠPORT / SPORT
Calcio. Giornata da scordare per le squadre valligiane / Nogomet. Črni dan za beneške ekipe