14 Ottobre 2020 / 14. oktober 2020

Ne spreglejte Doma z dne 15. 10
In primo piano sul Dom del 15/10

V Dome z dne 15. oktobra je v ospredju 80. rojstni dan neneškoslovenskega duhovnika in odgovornega urednika Doma msgr. Marina Qualizze. Benečani in vsi Slovenci v Furlaniji Julijski krajini ter v matični domovini so mu ob življenskem jubileju čestitali in klicali na mnoga leta. Zadruga Most je izdala knjigo »Benečija naš dom«, v kateri je veliko uvodnikov, ki jih je msgr. Qualizza napisal od leta 2003 do začetka letošnjega leta. Knjigo so predstavili v soboto, 10. oktobra, po sveti maši po slovensko, ki jo je msgr. Qualizza daroval v farni cerkvi v Špietru.

Il quindicinale Dom del 15 ottobre pone in primo piano i festeggiamenti per l’80° compleanno del suo direttore responsabile mons. Marino Qualizza, sacerdote beneciano, noto teologo e giornalista. Per l’occasione, la cooperativa editrice Most ha pobblicato una raccolta dei suoi articoli di fondo usciti dal 2003 all’inizio di quest’anno. In volume, intititolato »Benečija naš dom« ha avuto luogo sabato, 10 ottobre, al termine della santa messa in sloveno nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone.

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Na mnoga leta, msgr. Marino Qualizza!/Cento di questi giorni, msgr. Marino Qualizza!

UVODNIK / EDITORIALE
Benečani vas radi imamo/Noi beneciani le vogliamo bene

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Treba je ponovno sanjati in skupaj uresničiti te sanje/Dobbiamo tornare a sognare e insieme realizzare questi sogni

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA
Una cinta delimitava il«britof», luogo per mercato, giudizi e ballo/Ograja je omejevala »britof«, kjer so se odvijali sejmi, sodbe in plesi

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Vplivnež je prav vsak/Proprio chiunque è influencer

SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / I RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Kaplan se je navadil naš jezik/Il cappellano ha imparato la nostra lingua

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Tari tra esenzioni e abbattimenti/Davek na odpadke med oprostitvami in znižanju
»Giro d’Italia« spet v Benečiji v torek, 20. oktobra/Il «Giro d’Italia» di nuovo in Benecia martedì 20 ottobre
Un contratto per 17 comuni interessati al torrente Judrio/Pogodba za 17 na Idriji-zainteresiranih občin

DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Kobariški muzej, trideset let ohranjanja spomina na dediščino soške fronte/Museo di Kobarid, trent’anni di conservazione del ricordo del patrimonio del fronte dell’Isonzo
»Na začetku smo imeli le dobro voljo«/All’inizio avevamo solo la buona volontà»

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
A metà «Cammino celeste» un punto di riferimento gestito con amore/Sredi »Nebeške poti« je referenčna točka, ki jo vodijo z ljubeznijo

KANALSKA DOLINA / VAL CANALE
L’insegnamento plurilingue nelle scuole ancora non c’è/Večjezičnega pouka v šolah še ni

REZIJA / RESIA
Forum dei parchi quest’anno online/Forum parkov letos na spletu

ŠPORT / SPORT
Nonostante tutto si è entrati nel vivo del campionato dilettanti/Amatersko prvenstvo se je vsekakor začelo