10 Luglio 2019 / 10. julij 2019

Ne spreglejte Doma 15. julija
Non perdete il Dom del 15 luglio

Kopanje v rečnih vodah je tema v ospredju izdaje petnajstdnevnika Dom z dne 1. julija. “V vročih poletnih dneh se je mogoče ohladiti tudi v domačih rekah in potokih. Veliko ljudi se podaja v razne kraje ob Nediži, Aborni, Reki, Arbeču, Idriji, Karnahti, Teru, Reziji in Bili, kjer se domačini tradicionalno že stoletja kopajo. Vsaka vas ima kraj namenjem osvežitvi v hladni vodi. Kopanje pa je varno le na vodnih površinah, ki so temu namenjene. Tako imenovana »divja« kopališča so brez upravljavcev in reševalcev iz vode, dvomljiva pa je tudi kakovost vode. Zaradi različnih ravni gladine in vodnih vrtincev so taka kopališča lahko zelo nevarna, saj številne brzice skrivajo presenečenja in pasti za kopalce. V Benečiji, Reziji in Kanalski dolini ni urejenih kopališč. Župani in občinske uprave se pa prizadevajo, de bi do teh prišlo, saj so konec koncev kopališča ob rekah in potokih dragocena vaba za turiste, kakor dokazujejo v sosednjem Posočju,” beremo na parvi strani. Uvodnik izpod peresa odgovornega urednika je posvečen poletju v Benečiji, “V telim polietju želimo vsiem, de se počutijo lepo an de parnesejo nekaj novega življenja po naših vaseh, de se bo čulo takuo, ki parbližno pravi piesan: Nobedan na diela, an preca bo maša, gor na bul’ stoji naša cierku, ki nas čaka, ku mati svoje otroke. Veselje je pru v tem, de se srečamo par maši an de tolo srečanje nadaljujemo po maši tudi v življenju, de kar praznujemo ostane muoč vsakega človieka,” vpiše msgr. Marino Qualizza. Tudi drugo leto dvojezične priprave naših otrok na Sveto Obhajilo je že mimo. Katehetinja Anita Bergnach je letos že drugič vodila skupino desetih otrok, ki bodo naslednje leto meseca maja prejeli prvo Sveto Obhajilo in skupino šestih novincev. Možnost, da se katekizem tudi v slovenskem jeziku nadaljuje, je v tem letu nudil duhovnik Božo Zuanella, ki je večkrat obiskal naše otroke na njihovih srečanjih. Ta so potekala redno z resnim otroškim obiskovanjem tedenskih srečanj in pa tudi svetih maš. Od 12. do 21. julija bo potekala 26. Postaja Topolove. »Kar je zame narbuj lepuo, je videt rast an se spreminjat naše energije an kreativnost,« pravi Donatella Ruttar, ki od samega začetka umetniško vodi Postajo z Morenom Miorellijem. Med 17. in 27. julijem bo potekal pa 25. Festival Nediških dolin, ki ima v programu dvajeset predstav v Benečiji in na Kobariškem. Združenje Don Mario Cernet nadgrajuje projekt Jezik – korenina naše kulture z novim projektom, ki nosi naslov Žabarim – m’pa tè səm žiu / Govorim – torej sem / Parlo – dunque esisto. Zbrali so dve sredstvi: video posnetek na Dvd-plošči ter posebno prireditev, ki se bo odvijala v soboto, 20. julija, ob 20. uri v prostorih bivše mlekarne v Ukvah. Režiserka Jasmin Kovic je znala na izviren in za otroke izredno privlačen način zgodbe, pripovedke in legende prenesti iz statičnosti v dinamičnost. Združenje Cernet vabi domačine, da se v čimvečjem številu udeležijo prireditve in seveda pripeljejo s sabo čimveč otrok. To, kar bodo tam videli, bo zanje gotovo velik užitek.

Con l’inizio della bella stagione e delle alte temperature anche fiumi e torrenti diventano una forte attrazione per chi è in cerca di refrigerio dalla calura estiva. Benecia, Resia e Valcanale sono sempre state caratterizzate dalla grande presenza d’acqua. Il Natisone, l’Alberone, il Cosizza, l’Erbezzo, il Cornappo, il Torre, il Resia e il Fella in estate diventano meta di turisti o degli stessi abitanti del luogo. Sono, dunque, una grande risorsa per il territorio, che va però tutelata e valorizzata. È questo il tema di apertura dell’edizione del quindicinale Dom che reca la data del 15 luglio. Nella rubrica “l’opinione”, Riccardo Ruttar commenta l’idea di costruire una barriera fisica al confine tra Italia e Slovenia per arginare le migrazioni irregolari. “Un’altra volta ancora noi sloveni d’Italia abbiamo corso il rischio, speriamo superato, di finire divisi dal retroterra linguistico e culturale cui etnicamente apparteniamo, per la paura di nemici creati ad arte, nemici solo perché stranieri. Qualsiasi frontiera, muro o muraglia, in questo mondo che sta sovvertendo gli antichi valori, rimarrà comunque inefficace finché non sarà demolito – come quello di Berlino, abbattuto proprio trent’anni fa – il muro che ci siamo costruiti nelle menti e nelle coscienze. Solidarietà, condivisione, corresponsabilità, giustizia, rispetto dei valori e dei diritti umani sono i veri antidoti alla paura ed all’odio, i fautori della Pace. È un’utopia, si sa, ma, a quanto pare, non ci sono vie alternative al superamento dell’animalità della nostra specie. Citando Erasmo da Rotterdam possiamo ricordare che «homo homini aut deus, aut lupus», cioè l’uomo verso l’altro uomo o è divinità, oppure è lupo. Non c’è proprio nessuna alternativa? Forse sì. I nostri sindaci, 21 sul versante italiano e 4 su quello sloveno, da un anno e mezzo stanno portando avanti l’iniziativa del «cluster transfrontaliero » per dare risposte alle problematiche comuni riscontrate sul territorio, prima fra tutte il drammatico spopolamento dei paesi montani. Ecco, allora, la risposta giusta: al confine italo-sloveno costruiamo il cluster, non il muro!, scrive. La Commissione regionale consultiva per la minoranza slovena, riunitasi l’8 luglio a Trieste nel palazzo del Consiglio regionale, sotto la presidenza dell’assessore Pierpaolo Roberti, ha proposto il riparto di 1.895.000 euro, provenienti dall’articolo 21 della legge statale per gli sloveni, per lo sviluppo economico e sociale di Benecia, Resia e Valcanale. Cinque sono gli interventi contemplati. Due sono i grandi appuntamenti culturali nella Valli del Natisone. Dal 12 al 21 luglio si terrà la 26ª edizione della Stazione Topolò/Postaja Topolove. Dal 17 al 27 luglio ritorna per la 25ª edizione il Festival delle Valli del Natisone. Tutti i 7 comuni, più Prepotto, Torreano e Kobarid ospiteranno in spazi insoliti gli oltre 20 appuntamenti in cartellone, fra teatro, musica, camminate, laboratori, occasioni di incontro. A inaugurare il calendario il 17 luglio, alle 21 a Cicigolis/Ščigla il nuovo spettacolo di Marco Paolini, Filo Filò. Si prosegue per otto giorni con artisti provenienti da tutta Italia, Slovenia e Svizzera con una panoramica del teatro, e in particolare del teatro di figura italiano, e internazionale. A Masarolis/Mažeruola, frazione montana del comune di Torreano, fervono i preparativi in vista della ricorrenza della Madonna del Carmine. Quest’anno, domenica 21 luglio alle 11.00, a Masarolis sarà celebrata la santa Messa solenne, durante la quale saranno intonati anche alcuni canti tradizionali sloveni. Alle 15.00 seguiranno i Vesperi e verso le 16.00 la processione, che vedrà la Madonna del Carmine prestata dalla comunità di Azzida portata in processione dai ragazzi, mentre quella di Masarolis (troppo pesante per essere portata a spalla) sarà esposta in chiesa. Domenica, 28 luglio, a San Giorgio di Resia/Bila il protagonista degli eventi della Val Resia sarà il rinomato aglio, con la famosa Festa dell’Aglio di Resia, organizzata dall’Associazione FivEvents in collaborazione con l’Associazione Produttori aglio di Resia.