3 Luglio 2020 / 3. julij 2020

Ne spreglejte 12. številke Doma
In primo piano sul Dom n. 12

V petnajstdnevniku Dom z dne 30. junija se glavni članek nanaša na poletna praznovanja v Benečiji. “Cajt koronavirusa parnaša velike spremembe tudi v lietošnje polietje, ki ga v Benečiji vsako lieto zaznamujejo sejmi in druge kulturne ter rekreativne pobude. Zaradi predpisu pruoti šeritvi boliezni Covid-19 je organizacija velikih prireditev, na katerih se zbiera puno ljudi, buj težka al’ celuo onemogočena. Takuo je konac junja odpadu senjam Svetega Petra v Špietru in so napoviedali, de vošta na bo praznovanj ob Nediži v Barnasu in za Svet Rok v Gorenji Miersi, ki vajata za narbuj množični v naših krajih. Lietos nie bluo Vičerje na travniku, ki je v dneh okuole Svetega Ivana, medtem ko bota festivala Postaja Topolove in Mittelfest prenesena na šetember. Lutkovnega festivala v Nediških dolinah prù na bo. Tuole pa na pomieni, de bo polietje brez sejmov. Tipični beneški sejmi z mašo, precesijo, s skupnim kosilam in veselo ramoniko bojo lahko tudi lietos, saj so preprosti in ne zahtevajo struktur in težkega organizacijskega diela. Tudi slave ure se nie trieba bati …” poudarja Dom.

L’articolo di apertura del quindicinale Dom del 30. giugno è incentrato sull’estate nelle valli della Benecia che, a causa del coronavirus, non vedrà grandi eventi, bensì un ritorno alle tradizionale sagre che contemplano celebrazione religiosa, pranzo in famiglia tra parenti, scampanio e musica delle fisarmoniche.

UVODNIK / EDITORIALE
Ali so se zares začeli novi časi?
Sono davvero iniziati tempi nuovi?

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA
Vidno znamenje človečnosti
Un segno tangibile di umanità

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA
«Kres» e le sue declinazioni legate al solstizio d’estate e a San Giovanni
»Kres« in njegove različice povezane s poletnim solsticijem in Svetim Janezom

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO
Za Slovenca v Rimu tehnične rešitve so
Per garantire parlamentari della comunità slovena a Roma le soluzioni tecniche ci sono

SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / I RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA
Zadnja bitka 2. svetovne vojne
L’ultima battaglia della seconda guerra mondiale

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO
Nome e statuto trilingue alla Comunità della montagna
Trijezično ime in statut za gorsko skupnost

Nazaj je treba reči: »Nikoli več meje, smo ena sama velika družina«
È necessario ribadire: «Mai più confine, siamo una sola grande famiglia»

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
Interventi dopo i danni del maltempo
Posegi po škodi, ki jo je povzročilo neurje

Za zdravje v Nediških dolinah: »Nismo številke, smo ljudje«
Per la salute nelle Valli del Natisone: «Non siamo numeri, siamo persone»

A Castelmonte lo sloveno è il benvenuto
Na Stari gori je slovenščina dobrodošla

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Il rifugio del Gran Monte apre il ricovero ai pellegrini
Koča na Stolovem grebenu odpira romarjem zavetišče

KANALSKA DOLINA / VAL CANALE
Passando sopra la distruzione tra italiani, tedeschi e sloveni
Nad opustošenjem med Italijani, Nemci in Slovenci

REZIJA / RESIA
Per il passato nel futuro
Za preteklost v prihodnosti

POSOČJE / VALLE DELL’ISONZO
Po 40 letih potrebe knjižnice kličejo po novih prostorih
Dopo quarant’anni le esigenze della biblioteca reclamano nuovi spazi

ŠPORT / SPORT
Lo sport dilettantistico ancora prigioniero del virus
Amaterski šport je še vedno ujetnik virusa