14 Dicembre 2022 / 14. december 2022

Ne spreglejte božičnega Doma
Primo piano sul Dom di Natale

V ospredju v zadnji letošnji številki Doma je praznovanje Božiča. “Kakor se vsaka družina na Božič zbiera za mizo, de bi kupe praznovali veliki guod, takuo se vsako lieto velika beneška družina 24. dičemberja zvičer zbere ob evharistični mizi v špietarski farni cierkvi. Blizu pride tudi puno Benečanu, ki živé zuna. Vsi kupe bojo še ankrat veselo zapieli, de je tele dan vsega veseja, saj je Devica rodila Sina Božjega. Na božično nuoč bota tudi lietos slovenska piesam in slovenska besieda odmievali v Špietru v saboto, 24. dičemberja. Mašo bo molu msgr. Marino Qualizza. Bozične piesmi bojo pejali naprej tisti, ki vsako saboto hodijo h maši po slovensko, bo tudi oufar.”

Il presepe ci ricorda come Dio si sia fatto uomo per essere vicino a ciascuno. Grazie al presepe è allora possibile ritrovare l’essenza del Santo Natale. L’ha ribadito papa Francesco, inaugurando il presepe di piazza San Pietro a Roma, che quest’anno è stato realizzato in arcidiocesi di Udine, a Sutrio. Questo Natale si celebra l’ottocentesimo anniversario del presepio, che San Francesco volle far allestire alla vigilia del Natale del 1223 nelle vicinanze di Greccio. In Benecia, Resia e Valcanale la tradizione è ben radicata. I presepi sorgono nelle case, nelle chiese, nelle vie e nelle piazze dei paesi. Alcuni sono dei gioielli, autentiche opere d’arte, tanto da essere inserite nel «Giro presepi del Friuli Venezia Giulia».

UVODNIK / EDITORIALE
Takega Boga moraš imeti rad / A un Dio così non si può fare a meno di voler bene
BOŽIČU NAPROTI / VERSO NATALE
Božična sveta maša po slovensko 24. decembra ob 20. uri v Špietru / Santa messa di Natale in sloveno il 24 dicembre alle 20 a San Pietro al Natisone
Nel presepe si ritrova l’essenza del santo Natale / V jaslicah najdemo bistvo Božiča
ZGODOVINA-KULTURA / STORIA-CULTURA
Presepio di Greccio, gesto profetico e un deciso rifiuto della violenza / Prve jaslice v Grecciu so bile preroško in miroljubno dejanje
POGLOBIMO / APPROFONDIAMO
Delajmo za dobro / Lavoriamo per il bene
SPOMINI MSGR. QUALIZZE / RICORDI DI MONS. QUALIZZA
Tožbe zaradi hiše, gnoja in vrta / In pretura per la casa, il letame e l’orto
DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO
Comitato per l’università, dopo 50 anni continua la lotta / Odbor za univerzo tudi po 50 letih nadaljuje svoje poslanstvo
IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI
I sindaci si oppongono al taglio di 400 mila euro ai fondi per lo sviluppo / Župani nasprotujejo rezu 400 tišoč evrov postavki za razvoj
Riaperta la biblioteca comunale di San Leonardo / Občinska knjižnica v Sv. Lienartu ponovno odprla vrata
Tudi letos je sv. Miklavž obiskal in obdaril otroke / Anche quest’anno San Nicolò ha portato doni ai bimbi
TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE
Risvegliando ricordi in attesa del Natale a Cergneu e Porzus / Adventna koncerta obudila spomine na Božič v Černeji in Porčinju
KANALSKA DOLINA / VALCANALE
Genitori invitati a conoscere la scuola plurilingue / Povabili starše, da spoznanjo večjezično šolo
REZIJA / RESIA
Srebrno zvezdo prejmeta dva duhovnika / La Stella d’argento a due sacerdoti
DOLINA SOČE / VALLE DELL’ISONZO
Kobariške kositrne piščali so preživele 1. svetovno vojno / Le canne d’organo di Kobarid sono sopravvissute alla grande guerra
ŠPORT / SPORT
Calcio. Le ultime partite dell’anno solare / Zadnje nogometne tekme letošnjega leta